Αδειοδότηση έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες

Σε μείωση του χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ από 5 έτη που ήταν μέχρι σήμερα, στους 14 μήνες εξασφάλισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το νέο σχετικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη βουλή την Παρασκευή 17 Ιουνίου.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο νομοσχέδιο που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό των έργων αποθήκευσης της ενέργειας, ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες. Γεγονός που όπως αναμένεται θα οδηγήσει σε αποθήκευση τουλάχιστον 25GW ΑΠΕ έως το 2030.

Οι κυριότερες όμως αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοσχέδιο περί των αδειοδοτήσεων των ΑΠΕ είναι:
 • Μείωση των σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας από 7 στα 5
 • Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από 91 σε 54, με τυποποιημένη και ψηφιακή πλέον μορφή.
 • Μείωση του χρόνου αδειοδότησης από τα 5 χρόνια στους 14 μήνες.
 • Επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης, μειώνονται οι περιπτώσεις όπου απαιτείται τροποποίηση των αδειών. Πλέον θα δίνεται η δυνατότητα απλής ενημέρωσης – επικαιροποίησης των φακέλων των επενδυτών. Μέχρι σήμερα χρειαζόταν η τροποποίηση των αδειών, δύο με τρεις φορές με αποτέλεσμα την επανάληψη όλης της αδειοδοτικής διαδικασίας από την αρχή.
 • Τίθεται ορόσημο 12 μηνών των επενδυτών για άμεση και γρήγορη υλοποίηση των έργων τους ενώ υποχρεούνται εντός του διαστήματος αυτού να προχωρήσουν σε έκδοση Αδείας Εγκατάστασης.
 • Απαλλάσσονται από το διοικητικό βάρος οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι Διαχειριστές, με τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος να γίνεται από εξωτερικούς δικηγόρους.
 • Ενέργειες και άδειες που ήταν άμεσα συνδεδεμένες και υποχρεωτικά σειριακές, πλέον πραγματοποιούνται διακριτά και παράλληλα όπως η Σύμβαση Σύνδεσης σε σχέση με την Άδεια Εγκατάστασης.
 • Επιλύονται δασικά θέματα που καθυστερούν την αδειοδότηση και υλοποίηση του σταθμού με παράλληλη διενέργεια μελέτης αναδάσωσης.
 • Δημιουργείται υπηρεσία εποπτείας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει όλη την αδειοδοτική διαδικασία. Η διαδικασία θα ελέγχεται από τη λήψη της πρώτης άδειας με τη βεβαίωση του παραγωγού μέχρι και τη λειτουργία του έργου με την οριστική άδεια λειτουργίας του.
 • Δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα έιναι συνδεδεμένο με όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αδειοδοτικών φορέων (ΡΑΕ, Περιβαλλοντικές Διευθύνσεις, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου και τον ΔΑΠΕΕΠ).
Οι παρεμβάσεις του νομοσχεδίου στον τομέα της αποθήκευσης της ενέργειας:
 • Διευρύνονται και ομαλοποιούνται οι διαδικασίες εγκατάστασης των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εισάγονται προβλέψεις σχετικά με την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, που είτε έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν ενέργεια από το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Καθιερώνονται μεταβατικές διατάξεις για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων αδειών και εκκρεμών αιτήσεων για την αδειοδότηση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με το νέο πλαίσιο.
Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 1. Έργα αμιγούς αποθήκευσης: δηλαδή μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευσης για τα οποία η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα χορηγείται κατ’ αναλογία με τις απαιτήσεις που υφίστανται για τα Ειδικά Έργα ΑΠΕ.
 2. Έργα αποθήκευσης που συνδυάζονται με σταθμούς ΑΠΕ: ο σταθμός αποθήκευσης θα λειτουργεί υποστηρικτικά του σταθμού ΑΠΕ και δεν θα απορροφά ενέργεια από το δίκτυο. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνει Βεβαίωση Παραγωγού όπως τα συνήθη έργα ΑΠΕ ενώ παράλληλα θα μπορεί να λάβει λειτουργική ενίσχυση.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!