Κατά της κατασκευής δέκα αιολικών πάρκων στην Εύβοια

Φορείς και πολίτες της Ευβοίας προσφεύγουν στο ΣτΕ για να εναντιωθούν στην κατασκευή δέκα συνολικά αιολικών πάρκων!

Σε ζώνες προστασίας Natura 2000 οι εκδοθείσες άδειες τις 25.10.2019 για την κατασκευή αιολικών πάρκων, υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες στο Συμβούλιο της Επικρατείας – Με έλλειψη δεόντων εγγυήσεων τα έργα.

Σε προσφυγή στο ΣτΕ κινούνται 20 σωματεία περιβαλλοντικού σκοπού, κάτοικοι, φορείς από την Εύβοια και περιφερειακοί σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδος, ζητώντας την ακύρωση της από την 4.11.2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς με την εν λόγω απόφαση τροποποιούνται περιβαλλοντικοί όροι υπουργικής απόφασης του 2015, που αφορούν την κατασκευή και λειτουργεία 10 αιολικών πάρκων στην Εύβοια, ισχύος 180 MW σε περιοχές Νatura του δήμου Καρύστου. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε τροποποιηθεί συνολικά στο παρελθόν άλλες τρείς φορές το 2016, το 2017 και το 2019.

Όπως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες στις 25.10.2019 εκδόθηκαν οι άδειες εγκατάστασης των αιολικών πάρκων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στις 21.01.2021 εκδόθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις παραγωγού στο όνομα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, στις οποίες αναφαίρετο ότι τα δέκα αιολικά πάρκα που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση θα αποτελούσαν εντέλει τμήμα ενός ενιαίου έργου αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 225 MW. Το συγκεκριμένο έργο έχει υπαχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις του νόμου 4608/2019.

Τα έργα που προβλέπονται μέσα από τη συγκεκριμένη απόφαση θα περιλαμβάνουν:

  • Τη διάνοιξη οδικού δικτύου 29,5 χλμ.
  • Την εγκατάσταση υπογείου δικτύου μέσης τάσης 56 χλμ.
  • Την εγκατάσταση 10 αιολικών πάρκων και 60 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 180 MW.
  • Την λειτουργία 10 εργοστασιακών χώρων, κινητή μονάδα επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφής και την εγκατάσταση 19 συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος.
  • Την κατασκευή 3 υποσταθμών υψηλής τάσεως.
  • Την κατασκευή υποθαλάσσιου δικτύου υψηλής τάσης μήκους 69 χλμ.
  • Την κατασκευή υπόγειου δικτύου ρεύματος μήκους 16 χλμ. υψηλής τάσης 150 MW και ένα αντίστοιχο εναέριο 2,6 χλμ.
  • Την κατασκευή υπόγειου δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσεως επι οδοποιίας συνολικού μήκους 1,2 χλμ.

Κατά τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων, τα ανωτέρω έργα παραβιάζουν τις αρχές προφύλαξης και πρόληψης για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και του άρθρου 24 του Συντάγματος και ζητούν την άμεση ακύρωσή τους.

Επιπλέον καταγγέλλουν ότι παραβιάζεται η φέρουσα ικανότητα του δήμου Καρύστου και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού καθώς οι συγκεκριμένες προβλεπόμενες κατασκευές είναι αντίθετες με το χωροταξικό πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδος.

Τέλος αναφέρουν την έλλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων και υποστηρίζουν ότι η κατασκευή των αιολικών πάρκων στο όρος Όχη, στον κάμπο της Καρύστου και στο ακρωτήρι Καφηρεύς θα πραγματοποιηθεί πάνω σε ζώνες προστασίας του πανευρωπαϊκού δικτύου προστασίας Natura 2000, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία αυτής, καθώς στο έργο δεν εκπονήθηκε ειδική οικολογική αξιολόγηση.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!