Ποσοστό κατανάλωσης ρεύματος από φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη

Φωτοβολταικά: Το 12% άγγιξε η συνεισφορά τους στην κατανάλωση ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του κέντρου μελετών Ember, διαπιστώθηκε η μεγάλη συνεισφορά των ηλιακών φωτοβολταϊκών πάνελ, στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού που κατανάλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίπεδο ρεκόρ κάτι το οποίο ανέτρεψε σημαντική τη Γηραιά Ήπειρο από την αγορά 20 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου έναντι 29 δισ. ευρώ.

Την περίοδο του καλοκαιριού και πιο συγκεκριμένα από τους μήνες Μάιο έως και Αύγουστο η παραγωγή ηλεκτρισμού από τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανήλθε σε 99,4 τεραβατώρες (TWh) με 18 από τις συνολικά 27 χώρες της Ε.Ε. να έχουν καταγράψει το διάστημα αυτό ρεκόρ παραγωγής ηλεκτρισμού με τη βοήθεια και τη συμβολή του ήλιου και τη μετατροπή της ενέργειάς του σε ηλεκτρική.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η Ολλανδία παρήγαγε 23% του ενεργειακού μείγματος
  • Η Γερμανία το 19%
  • Η Ισπανία το 17%
  • Η Γαλλία αντίθετα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., με μόλις 7,7% συμβολής από ηλιακά πάνελ.

Προβλέψεις του Ember αναφέρουν ότι τα χρόνια που έρχονται η Ευρώπη θα έχει εγκατεστημένα λιγότερα από τα μισά φωτοβολταϊκά από αυτά που χρειάζεται για να εκπληρώσει τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. με ορίζοντα το 2030.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!