Οι ΑΠΕ συμβάλουν στο χαμηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος

Οι ΑΠΕ συμβάλουν στο χαμηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 35%.

Στη συμβολή των αιολικών πάρκων για ρεύμα έπειτα από μελέτη του, κατέληξε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την οποία τονίζεται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνεμος και ο ήλιος είναι δωρεάν και κατά συνέπεια η λειτουργία των σταθμών Α.Π.Ε. οδηγεί στο σταμάτημα των ακριβότερων θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Αν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε. αυτοί οι σταθμοί θα έπρεπε να λειτουργήσουν για να καλύψουν τη ζήτηση ρεύματος, και το τελικό κόστος θα ήταν πολύ υψηλότερο για τους καταναλωτές.

Συμπερασματικά καταλήγουν ό,τι τα αιολικά πάρκα ωφελούν διπλά τον καταναλωτή καθώς:

  • Επιδοτούνται οι λογαριασμοί ρεύματος, λόγω της διαφοράς που δημιουργείται από την φθηνή παραγωγή ενέργειας με τη συμβολή των αιολικών πάρκων το οικονομικό πλεόνασμα που προκύπτει, επιτρέπει στην κυβέρνηση, να μεταφέρει τους πόρους στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και στη συνέχεια στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών.
  • Μειώνουν την συνολική τιμή της ενέργειας στην αγορά, έτσι κατά συνέπεια ο καταναλωτής πληρώνει οικονομικότερο ρεύμα. Αξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι τον μήνα Δεκέμβριο η τιμή της ενέργειας στη αγορά μειώθηκε κατά 35%.
  • Τα αιολικά πάρκα παράγουν ρεύμα 2-3 φορές φθηνότερα από τον λιγνίτη και έως και 4 φορές φθηνότερα από το φυσικό αέριο.
  • Τα αιολικά πάρκα σε συνδυασμό με τα φωτοβολταϊκά πάρκα παρέχουν την πλέον οικολογική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το οικονομικό όφελος που προσφέρουν τα αιολικά πάρκα δεν περιορίζεται μόνο στην μείωση της τιμής στην αγορά ενέργειας κατά 83,8 ευρώ / MWh. Το συνολικό κόστος παραγωγής που πληρώνει ο καταναλωτής από τα αιολικά πάρκα, είναι κατά πολύ λιγότερο από το κόστος που πληρώνει από το κόστος των ορυκτών καυσίμων. Το μειωμένο κόστος όμως δυστυχώς αποτυπώνεται μακροπρόθεσμα στον λογαριασμό του καταναλωτή.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!