Νέες αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου

Δεύτερος κύκλος αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης ξεκίνησε ήδη με τελική ημερομηνία αιτήσεων των δικαιούχων την 15η Φεβρουαρίου.

Ανοιχτή είναι για μια ακόμη φορά η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων θέρμανσης για τους πολίτες που δεν πρόλαβαν να κάνουν την αίτηση στο πρώτο χρονοδιάγραμμα.

Οι δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που απαιτεί το πρόγραμμα, θα έχουν προθεσμία την νέα ημερομηνία που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Τί πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση επιδόματος πετρελαίου

 • τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος- υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, το ονοματεπώνυμό του και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
 • η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία ή αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας
 • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του
 • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
 • ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος
 • το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας
 • τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου, που είναι συνδεδεμένος με το TAXIS net, για την πίστωση του επιδόματος

Προγραμματισμένη επόμενη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης

 • Στις 28 Φεβρουαρίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί από τους πρατηριούχους έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2022.
 • Στις 29 Απριλίου 2022 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί από τους πρατηριούχους έως και τις 15 Απριλίου 2022.

Προϋποθέσεις καταχώρισης παραστατικών αγοράς καυσίμου (πετρελαίου) θέρμανσης

Οι καταβολές των επιδομάτων θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων :

Με την προϋπόθεση το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να έχει εκδοθεί στον Α.Φ.Μ του αιτούντος, της αίτησης επιδότησης.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εάν υπάρχει ή στον Α.Φ.Μ που αντιστοιχεί στους κωδικούς TAXISnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας.

Για την παροχή του φυσικού αερίου, το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί έως τις 15 Ιουνίου, ενώ τα δικαιολογητικά αγορών θα καταχωρούνται έως τις 31 Μαΐου 2022 με περίοδο αγοράς από 1/10/2021 έως 31/3/2022.

Μέχρι στιγμής το ποσό που προβλέπεται να καταβληθεί για την χειμερινή περίοδο 2021-2022 ανέρχεται στα 168 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης της πρώτης περιόδου αιτήσεων, συνολικά 86 εκατομμύρια ευρώ.

Το κατώτατο ποσό επιδότησης θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ ανά δικαιούχο και το ανώτατο στα 750 ευρώ.

Στους όρους έγκρισης για την επιδότηση θέρμανσης συνεπάγεται η πραγματοποίηση των αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας να έχει πραγματοποιηθεί από την 1/6/2021 έως και την 31/3/2022 με την αξία να είναι μεγαλύτερη ή διπλάσια του επιδοτούμενου ποσού που εγκρίνεται βάσει των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που δηλωθήκαν.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!