Σύστημα τηλεμετρίας στα δίκτυα φυσικού αερίου

Έξυπνη τηλεμετρία και προβλεπτική συντήρηση τα νέα καινοτόμα συστήματα της ΔΕΔΑ

Ένα νέο έξυπνο σύστημα ανέπτυξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ΔΕΔΑ, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών. Σκοπός είναι η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων και του ελέγχου αδιάλειπτης τροφοδοσίας των δικτύων των καταναλωτών ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες μέσω της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής υποδομής που το υποστηρίζει.

Τα δίκτυα ελέγχονται και παρακολουθούνται μέσω τοποθετημένων ειδικών αισθητήρων, των οποίων η διαχείριση και λήψη δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της τεχνολογίας LoRaWAN η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη και ενδεδειγμένη λύση χωρίς να απαιτεί τηλεπικοινωνιακά κόστη.

Τα δεδομένα αποστέλλονται εγκαίρως με αξιοπιστία στο κέντρο ελέγχου της ΔΕΔΑ μέσω των ειδικών εργαλείων, που παρακολουθούν και ελέγχουν τη λειτουργία των δικτύων και συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου σε σχέση με άλλα καύσιμα. Κατόπιν, το κέντρο ελέγχου της ΔΕΔΑ συλλέγει τις πληροφορίες και σε δεύτερο χρόνο προγραμματίζονται οι εργασίες του δικτύου διανομής.

Τα καινοτόμα συστήματα τηλεμετρίας και προβλεπτικής συντήρησης των δικτύων της ΔΕΔΑ, δημιουργήθηκαν μέσω της συγχρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του ΕΣΠΑ, ενώ προς το παρόν λειτουργούν σε πιλοτικό στάδιο στη Στερεά Ελλάδα. Η εφαρμογή αναμένεται να επεκταθεί στην υπόλοιπη περιφέρεια, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η παρουσίαση του καινοτόμου αυτού συστήματος της τηλεμετρίας σε δίκτυα διανομής φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά της Τρίτη 31/05/2022 σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΕΔΑ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργάνωσης και Παραγωγής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΟΠ-ΕΜΠ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στην παρουσίαση τοποθετήθηκαν με ομιλίες τους, οι κύριοι Νικόλαος Παναγιώτου καθηγητής του ΕΜΠ και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ο κ. Βασίλης Λογοθέτης Συντονιστής Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης της ΔΕΔΑ καθώς και ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας Telesto, αναδόχου του έργου κ. Δημήτρης Δρακούλης.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!