Προσλήψεις αορίστου χρόνου από τη ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοινώνει προσεχώς νέες θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αττική.

Εν αναμονή της έκδοσης προκήρυξης 1/2022 της ΔΕΗ βρίσκονται χιλιάδες ενδιαφερόμενοι έπειτα από την ανακοίνωση της Δημόσιας επιχείρησης Ηλεκτρισμού, για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στον τομέα της Αττικής με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα στην προκήρυξη θα ζητούνται άτομα Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η έκδοση της προκήρυξης θα αφορά την πλήρωση 40 θέσεων εργασίας, στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ που εδρεύει στον κεντρικό τομέα Αθηνών, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Προσόντα υποψηφίων και μοριοδότηση

Για όλες τις θέσεις ζητούνται κάποια απαραίτητα και κάποια επιπρόσθετα προσόντα ως επιθυμητά, όλα μοριοδοτούμενα, τα οποία και θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι μέχρι της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.

  • Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα εάν δεν τα διαθέτει ο υποψήφιος δεν θα γίνεται δεκτός για την αντίστοιχη θέση. Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται όπως φαίνονται από τον σχετικό πίνακα θέσεων είναι:
    1. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (καλή, πολύ καλή, άριστη).
    2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Τα πρόσθετα (επιθυμητά) προσόντα για συγκεκριμένη θέση, εάν δεν κατέχονται από τους υποψηφίους, δεν θα τους αποκλείουν από τη διαδικασία επιλογής για την αντίστοιχη θέση.

Ορισμένα από αυτά είναι:

  1. Επιπλέον γνώση ξένων γλωσσών ( γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
  2. Εμπειρία στην εισαγωγή στοιχείων/δεδομένων σε περιβάλλον SAP κ.α.

Οι υποψήφιοι θα μοριοδοτούνται από τα απαραίτητα ή επιθυμητά επιπρόσθετα προσόντα, με σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη της ΔΕΗ εφόσον τα κατέχουν.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα ζητούνται για την προκήρυξη 1/2022 της ΔΕΗ είναι:

I. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

-Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
-Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ
-Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ
-Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής Και Διοίκησης ΠΕ
-Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ
-Πτυχιούχοι Μαθηματικοί ΠΕ
-Πληροφορικής ΠΕ
-Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής
-Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ
-Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ
-Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ

 

II. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

-Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τε
-Πληροφορικής ΤΕ

 

III. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-Διοικητικοί / Οικονομικοί ΔΕ

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!