Οφειλές στις βιομηχανίες λόγω εκκαθαριστικών ΕΤΜΕΑΡ

Πάγωμα της εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ λόγω γραφειοκρατίας. Τεράστιες οι οφειλές στις βιομηχανίες.

Τεράστια έιναι πλέον τα οφειλόμενα ποσά στις ωφελούμενες βιομηχανίες από το πάγωμα που έχει δημιουργηθεί στις εκκαθαρίσεις του ΕΤΜΕΑΡ.

Σύμφωνα με σχετικές κατευθυντήριες ευρωπαϊκές γραμμές από το 2019, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ σε επιλεγμένες κατηγορίες βιομηχανίας. Σύμφωνα με αυτό οι βιομηχανίες μέσης Τάσης από την 1.1.2019 δικαιούνται να πληρώνουν μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ το οποίο ισούται με το 15% της Χρέωσης Βάσης, που έχει καθοριστεί από τη ΡΑΕ σε 17 ευρώ/MWH, ήτοι 2.55 ευρώ/MWH, αντί του 8.78 ευρώ/MWH που πληρώνουν μέχρι και σήμερα.

Η εκκαθάριση έχει κολλήσει στα της γραφειοκρατίας, ενώ η εγγραφή στα μητρώα του ΔΑΠΕΕΠ έχει ολοκληρωθεί για τα έτη 2019-2021. Το υπολογισθέν ποσό επιστροφής ορίζεται στα 40 εκατ./ έτος συνεπώς για τα έτη από 2019-2021 τα υπολογισμένα ποσά αγγίζουν τα 120 εκατ. Ευρώ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα ποσά που πρέπει να αποδώσουν οι επιχειρήσεις στη Μέση Τάση που βάσει της νέας απόφασης θα πρέπει να πληρώσουν 17 ευρώ/MWH. Επιπλέον οι επιλέξιμες βιομηχανίες στη ΜΤ με κατανάλωση <13 Gwh συνεχίζουν να πληρώνουν εν μέσω κρίσης ΕΤΜΕΑΡ 8.78 ευρώ/Mwh αντί 2.55 ευρώ/MWH που δικαιούνται.

Η βιομηχανία μαστίζεται καθημερινά τα τελευταία 3 χρόνια στέλνοντας μήνυμα για την άμεση λύση της συγκεκριμένης αρρυθμίας που δημιουργεί σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!