Τον Απρίλιο εκπνέει ο διαγωνισμός για τους «έξυπνους μετρητές» του ΔΕΔΔΗΕ

Παράταση χρόνου (μέχρι τις 29 τέλος του μήνα Απριλίου) δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ σε όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τους «έξυπνους μετρητές ρεύματος».

Στις 29 Απριλίου μετατίθεται, για δεύτερη φορά, η λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό των «έξυπνων μετρητών» έπειτα από απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, να μη λήξει η πρόσκληση στις 14 Φεβρουαρίου, όπως είχε οριστεί αρχικά. Η 7η Μαρτίου ήταν η πρώτη παράταση, όπως όλα έδειξαν όμως, δεν ήταν αρκετός ο χρόνος για να συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις που είχαν υπολογιστεί.

Πρόκειται για τα πρώτα βήματα μιας μακράς διαδικασίας με πολλές φάσεις. Στην πρώτη φάση, γίνεται η προεπιλογή των υποψηφίων με δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατάρτιση συμβάσεων συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια εξοπλισμού.

Κατόπιν ακολουθεί η κατάθεση των προσφορών που θα αφορά την προμήθεια:

 • Εξοπλισμού Πεδίου (δηλαδή τις μετρητικές μονάδες και τον εξοπλισμό επικοινωνίας τεχνολογίας point-to-point).
 • Συστήματος Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής– Advanced Metering Infrastructure Systems (συστήματα λογισμικού).
 • Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων-Meter Data Management Systems (MDM System).

Κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων θα αποτελείται από δύο προϊόντα:

 • Προϊόν 1: Εξοπλισμός Πεδίου και AMI System
 • Προϊόν 2: MDM System

Η παρών διαγωνισμός περιλαμβάνει την εγκατάσταση των συστημάτων, την ενοποίηση και διασύνδεση μεταξύ τους και με άλλα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ όπως και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους, σε υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησής τους.

Ο όγκος που στοχεύει να αναθέσει ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να φτάσει τα 7,7 εκατ. Μετρητικών Μονάδων.

Κάθε προμηθευτής πρόκειται να αναλάβει έναν συγκεκριμένο εγγυημένο όγκο Μετρητικών Μονάδων που θα αποφασίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από 2 εκατ. ή μεγαλύτερος των 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων. Εν συνεχεία θα διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού για το ΔΕΔΔΗΕ.

To χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης παλαιών αναλογικών ρολογιών ρεύματος

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να ολοκληρώσει όλο το project έως το 2030, ενώ σε μια πενταετία αναμένεται να έχει ολοκληρώσει την αντικατάσταση των παλαιών αναλογικών ρολογιών Χαμηλής Τάσης, με «έξυπνους μετρητές». Ήδη το πλάνο ανάπτυξης για τη φετινή χρονιά αφορά την τοποθέτηση 300.000 μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, με το 2023 οι τοποθετήσεις να εντατικοποιούνται αγγίζοντας τις 500.000 τοποθετήσεις, το 2024 τις 800.000, το 2025 και 2026 1.000.000 τοποθετήσεις αντίστοιχα ανά έτος, το 2027 τις 813.000, το 2028 και 2029 από 1.000.000 αντίστοιχα και το 2030 θα κλείσει με 900.000 τοποθετήσεις ολοκληρώνοντας το πλάνο του ΔΕΔΔΗΕ. Φυσικά όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του Διαγωνισμού και σε πόσο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παράλληλα άλλοι δύο διαγωνισμοί μικρότερης κλίμακας έχουν ξεκινήσει και αφορούν την προμήθεια ηλεκτρονικών μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος Μέσης Τάσης και modem (ύψους 5,1 εκατ. ευρώ) και τριφασικών ηλεκτρονικών μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης και modem (ύψους 3,27 εκατ. ευρώ), που επίσης πήραν μετάθεση, με την προθεσμία υποβολής προσφορών από τις 21 και 28 Φεβρουαρίου, να μετατίθενται για τις 21 και 28 Μαρτίου αντίστοιχα.

Κριτήρια συμμετοχής στο Διαγωνισμό για έξυπνους μετρητές ρεύματος

Για κριτήρια συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό απαιτούνται:

 1. Μέση Ετήσια Καθαρή Θέση ίση ή ανώτερη των 100 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία (2018-2020)
 2. Μέσος Ετήσιος Συνολικός Τζίρος ίσος ή ανώτερος των 200 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία (2018-2020)
 3. Μέσο Ετήσιο EBITDA ίσο ή ανώτερο των 20 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία (2018-2020)
 4. Τα ζητούμενα κριτήρια αρκεί να πληρούνται σωρευτικά μέσα στην τριετία
 5. Απαιτείται επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του διαγωνισμού
 6. Να υπάρχει επαγγελματική συνάφεια με:
  i. Την κατασκευή ή την ανάπτυξη μετρητικού εξοπλισμού
  ii. Την κατασκευή ή την ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας
  iii. Την ανάπτυξη ή την κατασκευή συστημάτων/ λύσεων με εφαρμογή στον κλάδο της ενέργειας.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!