Νυχτερινό ρεύμα

Τιμολόγιο νυχτερινού ρεύματος
Μάθετε πόσο φθηνότερο ρεύμα είναι το νυχτερινό…

Τα νοικοκυριά μπορούν να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση δαπανών από τη χρήση του νυχτερινού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  Η τιμή στο νυχτερινό ρεύμα είναι εξαιρετικά μειωμένη ανά  kWh και παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως της κατανάλωσης.

Οι εταιρείες ρεύματος δίνουν ένα οικονομικό κίνητρο στους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν σε εκτός ωρών αιχμής (off-peak) ρεύμα σε χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Αυτό είναι το μειωμένο νυχτερινό ρεύμα και ενδείκνυται για χρήσεις συσκευών που καταναλώνουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια όπως τα κλιματιστικά, τα πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, του θερμοσίφωνα κλπ.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μειωμένου ή νυχτερινού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή του τμηματικού ωραρίου και αυτή του συνεχούς. Πριν προβούμε στην αλλαγή σε νυχτερινό ρεύμα καλό είναι να γνωρίζουμε αυτές τις κατηγορίες νυχτερινού ρεύματος.

Το κρίσιμο ερώτημα τελικά είναι: πόσο συμφέρει το νυχτερινό ρεύμα;

Μήπως θέλεις Νυχτερινό Ρεύμα όλο το 24ώρο;

Θέλω το Φθηνότερο Νυχτερινό Ρεύμα!

Νυχτερινό ρεύμα – Ωράριο

Το τμηματικό ωράριο νυχτερινού ρεύματος εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους νέους καταναλωτές που ζητούν νυκτερινό τιμολόγιο και έχει δυο περιόδους:

  • Νυχτερινό ρεύμα Χειμερινής περιόδου: 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου.

Από  02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

Από 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους καταναλωτές των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο.

  • Νυχτερινό ρεύμα Θερινής περιόδου: 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Για όλους του καταναλωτές, ανεξαρτήτου περιοχής στο νυχτερινό ρεύμα ωράριο είναι από 23:00-07:00.

Το συνεχές δεν χορηγείται πλέον και ισχύει για τους καταναλωτές που έχουν νυχτερινό τιμολόγιο πριν το 1988 (εξαιρούνται οι καταναλωτές που στο μεταξύ έχουν ζητήσει την αλλαγή του). Ισχύει επίσης για τους κατοίκους περιοχών όπου δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνική υποδομή του ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυο Διανομής) δηλαδή, μη ύπαρξη συστήματος Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (ΤΑΣ).

Οι καταναλωτές που έχουν σήμερα το συνεχές ωράριο στο νυχτερινό ρεύμα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που θέλουν αλλαγή σε νυχτερινό ρεύμα, δηλαδή να το αλλάξουν σε τμηματικό μπορούν, αρκεί πρώτα να ενημερωθούν για τις ώρες στο νυχτερινό ρεύμα και κατόπιν να το δηλώσουν στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

Το συνεχές ωράριο είναι για όλο το έτος από τις 23:00 έως 07:00.

Εκτός από την ΔΕΗ, δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά αρκετοί ενναλακτικοί πάροχοι ρεύματος όπως: Φυσικό Αέριο, Ήρων, We Energy, Protergia, ΕΛΤΑ, NRG, Solar Energy, ΚΕΝ, Elpedison, Watt & Volt, Volton, ZeniΘ, OTESTATE, Green, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, Volterra, ΕΛΙΝΟΙΛ κ.α.  Αρκετοί από αυτούς διαθέτουν ειδικά προγράμματα, με τα οποία παρέχουν τη φθηνότερη χρέωση ακόμη και 24 ώρες το 24ωρο.

Πώς ενεργοποιούμε το Νυχτερινό Τιμολόγιο;

Για να ισχύσει το Νυχτερινό Τιμολόγιο θα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο μετρητή με χρονοχρέωση.  Αυτός είναι ένας μετρητής με δύο κοντέρ, ένα για την ημερήσια ζώνη και ένα για την νυχτερινή. Αν δεν έχουμε, τον ζητάμε από τον ΔΕΔΔΗΕ στα τηλέφωνα 11500 ή 2111900500, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας που έχουμε επιλέξει. Θα υπάρξει μια χρέωση 34,00 € συν ΦΠΑ για τη συμμετοχή μας στη δαπάνη εγκατάστασης.  Το κόστος αυτό είναι δυνατόν να αλλάξει και καθορίζεται επίσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος φορέας όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για νυχτερινό ρεύμα. Ο ΔΕΔΔΗΕ καθορίζει το ωράριο που ισχύει το Νυχτερινό Τιμολόγιο, καθορίζει επίσης το κόστος εγκατάστασης αλλά όχι τις τιμές.

Για να ζητήσουμε Νυχτερινό Τιμολόγιο, θα πρέπει ο λογαριασμός  να εκδίδεται στο δικό μας όνομα ή στο όνομα του/της συζύγου.  Την ενεργοποίηση του Νυχτερινού Τιμολογίου την ζητάμε από τον πάροχό μας, ο οποίος καθορίζει τις τιμές αλλά όχι το ωράριο.

Πόσο οικονομικό είναι το νυχτερινό τιμολόγιο;

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν πολλούς καταναλωτές είναι το: “Πόσο μειωμένο είναι το νυχτερινό ρεύμα;” Η απάντηση εξαρτάται ανάλογα τη χρήση και τον χρόνο κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το νυχτερινό τιμολόγιο μας συμφέρει όταν χρησιμοποιούμε, κατά την διάρκεια που ισχύει το ωράριο, ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν πολύ ρεύμα όπως πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, θερμοσίφωνα, ηλεκτρικό σίδερο, κλιματιστικά, ηλεκτρική κουζίνα κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές το οικονομικό νυχτερινό ρεύμα είναι μονόδρομος.

Σημαντικό κέρδος έχουμε επίσης και από τις ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ώρο πχ (ψυγείο, καταψύκτης, ηλεκτρονικές συσκευές σε αναμονή κλπ.) γιατί το 1/3 της ενέργειας που καταναλώνουν θα  χρεώνεται με τη μειωμένη τιμή της νύχτας. Το νυκτερινό τιμολόγιο λοιπόν εξοικονομεί χρήματα και από τις συσκευές που έχουν μόνιμη και διαρκή κατανάλωση μέρα – νύχτα.

Συμπέρασμα: Το νυχτερινό ρεύμα συμφέρει αρκεί να βρούμε τον κατάλληλο πάροχο!

Βρες το Φθηνότερο Νυχτερινό Ρεύμα εδώ!

Πως θα δω αν έχω νυχτερινό ρεύμα;

Ο πιο ασφαλής τρόπος για να διαπιστώσουμε αν έχουμε φθηνό νυχτερινό ρεύμα είναι να ελέγξουμε τον μετρητή της παροχής. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν δύο κοντέρ. Το ένα θα φέρει την ένδειξη Κ και το άλλο την ένδειξη Μ. Αν ο δείκτης με την ένδειξη Μ (νυχτερινό τιμολόγιο) προχωρά, τότε σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα.

Ο δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με τον λογαριασμό. Αν προμηθευόμαστε ηλεκτρική ενέργεια από την ΔΕΗ ο λογαριασμός θα πρέπει να φέρει τον τίτλο ¨Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο¨. Και στους εναλλακτικούς παρόχους όμως, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το ¨Ν¨ δίπλα από τα προγράμματα που προσφέρουν οικονομικό νυχτερινό ρεύμα.

Επιπλέον στην πίσω όψη του εκκαθαριστικού λογαριασμού εμφανίζεται αναλυτικά η “πάγια χρέωση νύχτας” και ακριβώς από κάτω η χρέωση των κιλοβατώρων που έχουν καταναλωθεί τις ώρες του νυχτερινού ρεύματος. Ηλεκτρονική αίτηση για νυχτερινό ρεύμα προς το παρόν δεν πραγματοποιείται αλλά είναι κάτι που ήδη συζητείται.

Διαδικασία χορήγησης Οικιακού Νυχτερινού Τιμολογίου (με Χρονοχρέωση)

Στην περίπτωση που επιθυμούμε νυχτερινό τιμολόγιο απαιτείται η επίσκεψη στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί μας ένα λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική  ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ, ώστε να υποβάλουμε την σχετική αίτηση. Θα πρέπει να καταβάλουμε ένα εφάπαξ ποσό των 34 ευρώ συν το ΦΠΑ για τη συμμετοχή μας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος πρέπει να επισκεφτούμε ένα οποιοδήποτε κατάστημα του παρόχου που προμηθευόμαστε ηλεκτρική ενέργεια, έχοντας μαζί μας την αστυνομική μας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ, ώστε να υπογράψουμε νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά μας.

Εάν είμαστε ενοικιαστές, θα πρέπει να έχουμε εγγράφως και τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Τα νυχτερινό ρεύμα μας εξασφαλίζει οικονομία σε μεγάλο βαθμό και μόνο από το γεγονός ότι υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Επιπλέον αν καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές στις ώρες του νυχτερινού τιμολογίου θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και πιο φθηνό ρεύμα.

Ολοκληρώνουμε το άρθρο αυτό υπενθυμίζοντας στους φίλους καταναλωτές ότι και στο νυχτερινό ρεύμα υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις ανά εταιρεία. Για το λόγο αυτό καλό είναι να πραγματοποιήσετε σύγκριση τιμών μεταξύ των παρόχων ρεύματος προτού αλλάξετε εταιρεία.

Σύγκριση τιμών νυχτερινού ρεύματος

Το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος είναι ιδιαίτερα οικονομικό και σίγουρα μειώνει σημαντικά το λογαριασμό ρεύματος, αρκεί να γίνεται χρήση των ηλεκτρικών συσκευών τις ώρες που αυτό ισχύει. Όμως παρότι η τιμή του είναι χαμηλή αυτό δεν σημαίνει πως είναι η ίδια σε όλες τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και πως δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε αυτή που έχει τη φθηνότερη τιμή κιλοβατώρας στο νυχτερινό ρεύμα.

Για να προχωρήσουμε όμως σε πραγματική σύγκριση των προμηθευτών για το νυχτερινό ρεύμα δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στη τιμή του μιας και ο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται και από άλλα μέρη. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε έναν πάροχο ο οποίος συνολικά μας προσφέρει ρεύμα αλλά και τις υπόλοιπες χρεώσεις σε δελεαστικές τιμές. Είναι λοιπόν σημαντικό να δώσουμε σημασία στο ποσό που έχει το πάγιο ή η εγγύηση που θα πληρώσουμε, η τιμή της κιλοβατώρας κατά τις ώρες που δεν ισχύει το νυχτερινό τιμολόγιο και όποιες άλλα χρεώσεις μπορεί να υπάρξουν.

Για να έχουμε πραγματικά φθηνό ρεύμα με το νυχτερινό τιμολόγιο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε συσκευές που καίνε πολύ ηλεκτρική ενέργεια όπως πλυντήριο, θερμοσίφωνα, φούρνο κ.α. τις ώρες που αυτό ισχύει. Σε περίπτωση που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούμε τις συσκευές αυτές τις ώρες του νυχτερινού τιμολογίου τότε σίγουρα δεν θα έχουμε πρόβλημα όμως αν έχουμε συνηθίσει να τις χρησιμοποιούμε άλλες ώρες τότε ίσως να μας είναι δύσκολο να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας και τελικά το νυχτερινό τιμολόγιο να μην μας συμφέρει πραγματικά.

Η σύγκριση εταιρειών για να βρούμε το πιο φθηνό ρεύμα είναι μια αρκετά πολύπλοκη υπόθεση και για το λόγο αυτό στη σελίδα του ΠΗΡ θα βρείτε ένα εξατομικευμένο και αξιόπιστο εργαλείο σύγκρισης το οποίο θα σας βοηθήσει να βρείτε την εταιρεία και το τιμολόγιο που συμφέρει εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισάγετε τα κάποια βασικά στοιχεία και μετά το πρόγραμμά μας θα σας βγάλει το τιμολόγιο που πραγματικά σας συμφέρει.

Συχνές ερωτήσεις

Τί είναι το νυχτερινό ρεύμα;

Ως νυχτερινό ρεύμα εννοούμε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας συγκεκριμένες ώρες όταν το δίκτυο δεν έχει τόσο μεγάλη η επιβάρυνση κατανάλωσης. Η τιμή του νυχτερινού ρεύματος είναι χαμηλότερη. Το ωράριο του νυχτερινού ρεύματος είναι ίδιο για όλους τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και διαφοροποιείται σε θερινό και νυχτερινό.

Τί είναι το θερινό νυχτερινό ρεύμα;

Ως θερινό νυχτερινό ρεύμα εννοούμε την περίοδο που ισχύουν μειωμένες χρεώσεις για αυτούς που χρησιμοποιούν το νυχτερινό ρεύμα. Η διάρκειά του καθώς και το ωράριο καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η ισχύς του είναι από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου με συνεχές ωράριο από τις 23:00 μέχρι τις 7:00 καθημερινά.

Τί είναι το χειμερινό νυχτερινό ρεύμα;

Λέγοντας χειμερινό νυχτερινό ρεύμα εννοούμε τη χρονική περίοδο κατά την οποία ισχύουν οι μειωμένες χρεώσεις του νυχτερινού τιμολογίου. Η ισχύς του καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και ξεκινάει από την 1η Νοεμβρίου και ισχύει έως τις 30 Απριλίου. Το ωράριο για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων νήσων είναι 15:00 έως 17:00 και 2:00 έως 8:00. Για τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών είναι 15:30 με 17:30 και 2:00 με 8:00.

Ποιο είναι το ωράριο στο νυχτερινό ρεύμα;

Το ωράριο στο νυχτερινό ρεύμα διακρίνεται σε δύο περιόδους το θερινό που ισχύει από 1η Μαϊού έως 31 Οκτωβρίου και το χειμερινό με ισχύ από 1η Νοέμβρη έως τις 30 Απριλίου. Κατά τη θερινή περίοδο το ωράριο είναι από τις 23:00 έως τις 7:00 καθημερινά. Για τη χειμερινή περίοδο είναι για όσους ανήκουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα από 15:00 – 17:00 και 2:00 έως 8:00 ενώ για τους καταναλωτές που είναι στα μη διασυνδεδεμένα νησιά από τις 15:30 έως τις 17:00 και 2:00 – 8:00.

Πώς βλέπω αν έχω νυχτερινό ρεύμα;

Σε περίπτωση που δεν ξέρετε αν έχετε νυχτερινό ρεύμα είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσετε απλά κοιτάζοντας έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό. Σε κάποιο σημείο θα πρέπει να αναγράφεται στην μπροστινή όψη του λογαριασμού το είδος του τιμολογίου. Για όσους έχουν νυχτερινό τιμολόγιο ρεύμα κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα γράμμα Ν.

Πώς βάζω νυχτερινό ρεύμα;

Η διαδικασία για να βάλει κάποιος νυχτερινό ρεύμα είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει με δύο τρόπους είτε μέσα από την εφαρμογή της εξυπηρέτησης πελατών του ΔΕΔΔΗΕ είτε επικοινωνώντας με το 800 400 4000.

Ενημερωθείτε για το νυχτερινό ρεύμα ώρες και ωράριο που ισχύουν ανά περίοδο. Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αίτηση νυχτερινού ρεύματος;

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!