Προσφορές ηλεκτρικού ρεύματος

Προσφορές για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα
Μάθετε τις προσφορές για Φθηνό Ρεύμα μόνο στο PIR!

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο εντείνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους παρόχους ρεύματος. Προσφορές για κάθε εμπορεύσιμο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας κατακλύζουν με διαφημίσεις το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον τύπο και φυσικά το διαδίκτυο. Προσφορές που ανταγωνίζονται η μία την άλλη και πολλές φορές αγγίζουν την υπερβολή με κάποιες των περιπτώσεων να φτάνουν στα όρια του παραλογισμού.

Έτσι, αρκετά συχνά βομβαρδιζόμαστε από προσφορές διαφόρων προγραμμάτων ρεύματος

 • Προσφορές ως προς το πάγιο στο λογαριασμό ρεύματος
 • Προσφορές στην τιμή κιλοβατώρας
 • Προσφορές που σχετίζονται με την ΟΤΣ
 • Έξτρα προσφορές – παροχές που είναι ανεξάρτητες με το ηλεκτρικό ρεύμα

Μάθε για το ρεύμα προσφορές που ξεχωρίζουν!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Η λιανική αγορά ρεύματος είναι ελεύθερη και δραστηριοποιούνται εκτός από τη ΔΕΗ και κάποιες ιδιωτικές εναλλακτικές εταιρείες ρεύματος όπως η Protergia, o Ήρων, η Elpedison, η NRG, η Watt & Volt, η We Energy, η Volterra, η Nova Energy, η Volton, η ΚΕΝ, το Φυσικό Αέριο, η ZeniΘ, η OTESTATE, η Solar Energy, η ΕΛΤΑ Ενέργεια, η Green, η ΕΛΙΝΟΙΛ, η PetroGaz Energy.

Κάποιες από αυτές είναι καθετοποιημένες, διαθέτουν δηλαδή και δικές τους μονάδες παραγωγής ρεύματος και κάποιες είναι κατά βάση εμπορικές.

Αυτή η απελευθέρωση στην ηλεκτρική ενέργεια δεν προχώρησε τόσο γρήγορα όσο, ίσως κάποιοι περίμεναν.

Μπορεί η αξιοπιστία της ιδιωτικής αγοράς να επλήγη το 2010 από το «σκάσιμο της φούσκας» της ιδιωτικής εταιρίας, της οποίας οι πελάτες επέστρεψαν αμέσως στη ΔΕΗ. Αυτό πάντως είναι απίθανο να ξανασυμβεί εξ αιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).

Παρ’ όλα αυτά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε μία στροφή του κόσμου προς αναζήτηση προσφορών για φθηνό ρεύμα!

Προσφορές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας

Το βασικό κριτήριο του καταναλωτή για την επιλογή του παρόχου που θα επιλέξει για να προμηθευτεί ηλεκτρική ενέργεια είναι το χαμηλό κόστος του ρεύματος και κατ΄επέκταση το φθηνό τιμολόγιο ρεύματος.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές των προϊόντων ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ανάγκες των νοικοκυριών διαφέρουν από σπίτι σε σπίτι. Το σημαντικότερο όλων είναι ο καταναλωτής να στηρίξει την επιλογή του, αφού εξετάσει την προσφορά ρεύματος της εκάστοτε εταιρείας, στα δικά του κριτήρια και στις δικές του ανάγκες.

Για να είναι ωφελημένος ο καταναλωτής ρεύματος από την επιλογή παρόχου και να κερδίσει χρήματα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος και ενεργός, να γνωρίζει τα δικαιώματά του και να τα διεκδικεί.

Επίσης οι προσφορές ρεύματος και οι εκπτώσεις δεν έχουν να κάνουν να κάνουν με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ) και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, ΕΡΤ, λοιπές χρεώσεις). Αυτές είναι ίδιες σε όλους τους παρόχους ρεύματος.

Ωστόσο, η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας υφίσταται μόνο στις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και όχι για τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε είναι λίγο δύσκολα να μιλάμε γισ ρεύμα προσφορές σε αυτές τις περιοχές.

Η αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαγορεύεται, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές προς τον υφιστάμενο προμηθευτή.

Σύγκριση προσφορών στο ηλεκτρικό ρεύμα

Πολλές φορές η αδυναμία κατανόησης ως προς τα προσφερόμενα φθηνά τιμολόγια, δημιουργεί μία σύγχυση στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επίσημοι τιμοκατάλογοι των εταιρειών αποτελούν πάντα τη βάση σύγκρισης. Οι ανά περιόδους προσφορές όμως δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να εξετάσει και άλλες συνιστώσες ώστε να κάνει την σωστή επιλογή.

Η σωστή σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσότερων προμηθευτών ρεύματος είναι μόνο όταν γίνεται στην ίδια βάση (π.χ. ανά μήνα, με πάγιο ή χωρίς, με συνδρομή ή όχι, με ΦΠΑ ή χωρίς κτλ.).

Επίσης ο καταναλωτής ρεύματος δεν πρέπει να συγχέει τις εν λόγω προσφορές με τις κρατικές επιδοτήσεις ρεύματος οι οποίες είναι ανεξάρτητες της τιμολογιακής πολιτικής της κάθε εταιρείας!

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των εκ του Νόμου 4001/2011 (άρθρα 3, 22 και 24) αρμοδιοτήτων της περί εποπτείας της αγοράς λιανικής και προστασίας των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των προμηθευτών, κρίνει σκόπιμο να επισημάνει τις βασικές αρχές που οφείλουν να διέπουν την επικοινωνία προμηθευτών και πελατών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:

 • Οι διαφημίσεις που παρέχονται σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο πρέπει να είναι κατανοητές και ακριβείς.
 • Ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με (προσφορές ρεύματος, φθηνά τιμολόγια κ.ά.), δεν έχουν σκοπό, (είτε λόγω ασάφειας, είτε ανακρίβειας, είτε έλλειψης ουσιωδών στοιχείων) να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε μια απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα λάμβαναν.
 • Επίσης ο πάροχος οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι εμπορικές πρακτικές που ακολουθούνται για την προώθηση των υπηρεσιών του δεν είναι επιθετικές, υπό την έννοια ότι παρεμποδίζουν, ή ενδέχεται να παρεμποδίσουν σημαντικά την ελευθερία επιλογής του μέσου πελάτη.
 • Τα διαφημιστικά μηνύματα των παρόχων που υπάρχουν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Ηλεκτρονικά Μέσα και λοιπά έντυπα θα πρέπει να αποστέλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση στην ΡΑΕ. Σε αυτά θα πρέπει να αναφέρονται – εφόσον υπάρχουν – οι πρόσθετες κυμαινόμενες χρεώσεις που διαφοροποιούν το τελικό όφελος του καταναλωτή.

Η ΡΑΕ αποσκοπεί στην προστασία του καταναλωτή και διασφαλίζει τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.

Σύγκρινε μεταξύ των προσφορών που ξεχωρίζουν!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Εκτός από τις προσφορές ρεύματος  των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, για να κάνουμε οικονομία στο ρεύμα θα πρέπει:

 • Να χρησιμοποιούμε σωστά τις συσκευές και να τις απενεργοποιούμε όταν αυτές δεν χρησιμοποιούνται.
 • Να βάλουμε νυχτερινό τιμολόγιο.
 • Να εξετάσουμε μήπως δικαιούμαστε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Τέλος, καλό είναι να ρωτήσουμε τον ηλεκτρολόγο μήπως είναι αρκετή η σύνδεση με μονοφασικό ρεύμα έναντι τριφασικού.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!