Ηλεκτρικό ρεύμα από φωτοβολταϊκά

Ηλεκτρικό ρεύμα από φωτοβολταϊκά
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα

Η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών ηλεκτρικής ενέργειας έχει στρέψει πλέον πολλές επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες να επενδύσουν στην ηλιακή ενέργεια. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο κερδίζει όλο και περισσότερους θαυμαστές κάτι στο οποίο συμβάλει το σχετικά μικρό κόστος των φωτοβολταϊκών καθώς και η ήπια όχληση που προκαλεί η εγκατάστασή τους. Όμως πόσα πράγματα γνωρίζουμε πραγματικά για τα φωτοβολταϊκά και την εγκατάστασή τους;

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι βιομηχανικές διατάξεις οι οποίες μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Πρόκειται για γεννήτριες οι οποίες αποτελούνται από φωτοβολταϊκά συστήματα, συσσωρευτές ή μπαταρίες, συστήματα στήριξης, αντιστροφής τάσης, ρυθμιστές φόρτισης και μετρητές ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν παντού σε αγροτικές εκτάσεις, στη θάλασσα (πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα), σε στέγες ή ταράτσες και μέσω των κυψελών που διαθέτουν μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

Εταιρείες που παράγουν ρεύμα από φωτοβολταϊκά

Σίγουρα όλοι μας έχουμε δει τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και τα οποία παράγουν δωρεάν ρεύμα από το ήλιο απλά και μόνο εκμεταλλευόμενα τη ζωογόνο ενέργειά του. Μιλάμε δηλαδή για ένα απόλυτα “πράσινο ρεύμα” και αυτό είναι που εκμεταλλεύονται πλέον πολλές εταιρείες ως παράγοντας για ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο με πολύ μικρό κόστος.

Όπως είπαμε είναι πολλές πλέον οι εταιρείες που παράγουν ηλιακό ρεύμα σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά εισέρχεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και εμείς με τη σειρά μας το καταναλώνουμε αντί για το ρεύμα που παράγεται με τις συμβατικές μεθόδους. Επιπλέον πολλοί είναι οι πάροχοι ενέργειας που θέλουν να δείξουν τις περιβαλλοντολογικές τους ευαισθησίες και διαφημίζουν πως το ρεύμα τους παράγεται οικολογικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τέλος να πούμε πως εκτός από πολλές εταιρείες αρκετοί είναι και οι ιδιώτες και οι επαγγελματίες που έχουν εγκαταστήσει ηλιακά ηλεκτρικά πάνελ με σκοπό όχι μόνο να πουλήσουν το ρεύμα που παράγουν αλλά και να το καταναλώσουν οι ίδιοι. Στη περίπτωση αυτή τοποθετούνται μικρότερα οικιακά ηλιακά πάνελ και η ηλεκτροδότηση του σπιτιού ή του επαγγελματικού χώρου γίνεται με φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας διαρκώς κερδίζει έδαφος!

Στην Ελλάδα οι περισσότερες από τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν ρεύμα από φωτοβολταϊκά!

Βρες το Φθηνότερο Ελληνικό Ρεύμα!

Διαδικασία αδειοδότησης για φωτοβολταϊκά

Για να πάρει κάποιος άδεια για την εγκατάσταση πάνελ για ηλιακό ρεύμα χρειάζεται μια σειρά από δικαιολογητικά. Η όλη διαδικασία είναι απλή και γρήγορη όμως πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά είναι απαραίτητο να γίνει η μελέτη την οποία αναλαμβάνει να εκπονήσει εξειδικευμένος στα φωτοβολταϊκά συστήματα μηχανικός. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε κάποιος να μπορεί να εγκαταστήσει ηλιακά συστήματα είναι πως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Σε περίπτωση που είναι ενοικιαστής θα πρέπει να έχει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Είναι λοιπόν απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τον τίτλο ιδιοκτησίας ή το μισθωτήριο για τον χώρο που θα γίνει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επιπλέον είναι απαραίτητη η οικοδομική άδεια ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του χώρου ενώ η σύνδεση των ηλιακών πάνελ θα πρέπει να γίνει σε υφιστάμενη παροχή στο όνομα του ενδιαφερομένου.

Σε περίπτωση που τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο απαιτείται η έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών. Ακόμα η διαδικασία αδειοδότησης απαιτεί ώστε να υπάρχει μέριμνα για την κάλυψη των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό να γίνεται από ΑΠΕ όπως κατά τη σύνδεση με ηλιακό θερμοσίφωνα σε περίπτωση που τα φωτοβολταϊκά θα μπούνε σε κατοικία. Τα έγγραφα που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης ολοκληρώνονται με την απόδειξη της εξόφλησης του πιο πρόσφατου λογαριασμού.

Στον φάκελο της μελέτης θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αναλυτική κάτοψη του χώρου εγκατάστασης καθώς και η απεικόνιση του φωτοβολταϊκού συστήματος και το μονογραμμικό σχέδιο που θα αναλύει τον τρόπο διασύνδεσης του συστήματος. Τέλος βασική προϋπόθεση είναι να συμπεριληφθούν τα τεχνικά φυλλάδια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με τους κανονισμούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Τιμή ρεύματος από φωτοβολταϊκά

Αυτό που απασχολεί πολύ, επαγγελματίες και ιδιώτες, που θέλουν να εγκαταστήσουν ηλιακά πάνελ στο χώρο τους με σκοπό να πουλάνε το ηλεκτρικό ρεύμα στον ΔΕΔΔΗΕ είναι η τιμή αγοράς ρεύματος που από φωτοβολταϊκά που δίνει. Χρειάζεται λοιπόν μια εμπεριστατωμένη μελέτη που θα υπολογίζει την προσδοκόμενη παραγωγή ρεύματος σε σχέση με το κόστος που απαιτείται. Όμως ας δούμε λίγο ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε ως καταναλωτές για πώληση του ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα και να δούμε πιο μας συμφέρει οικονομικά να επιλέξουμε.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δυνατότητες όσον αφορά την εκμετάλλευση του ρεύματος από φωτοβολταϊκά αλλά και το εύρος τιμών που αποδίδουν. Η μία είναι το λεγόμενο net metering στο οποίο γίνεται συμψηφισμός καταλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας και αποτελεί ιδανική επιλογή για μόνιμες κατοικίες και επιχειρήσεις. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι το πρόγραμμα πώλησης το οποίο προτιμούν όσοι όσοι έχουν μικρή κατανάλωση ρεύματος και μεγάλα πάγια όπως σε εξοχικά σπίτι.

Η τιμή της κιλοβατώρας από φωτοβολταϊκά διαφέρει και εξαρτάται από τη συμφωνία που έχουμε κλείσει με τον ΔΕΔΔΗΕ στο συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να διαβάσουμε με λεπτομέρεια τους όρους του συμβολαίου μιας και σε κάποιες περιπτώσεις η τιμή kwh μπορεί να παραμείνει σταθερή για κάποια χρόνια ενώ σε άλλες μπορεί να αλλάξει.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών

Όπως όλα τα πράγματα έτσι και τα ηλιακά πάνελ ή φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν μια σειρά από υπέρ και κατά τα οποία θα πρέπει να ζυγίσουμε πριν προχωρήσουμε σε κάποια επένδυση στο χώρο μας.

Ας δούμε αρχικά τα πλεονεκτήματα τα οποία είναι πολλά και συνδυάζουν οικονομικά αλλά και περιβαλλοντολογικά οφέλη.

 • Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι πως η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν και για όλους οπότε το ρεύμα παράγεται πολύ φθηνά.
 • Τα φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον αφού δεν υπάρχουν ρύποι από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τα ηλιακά πάνελ εκτός του ότι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (20 – 30 χρόνια) απαιτούν μηδενική συντήρηση.
 • Επιλέγοντας την σωστή γεωγραφική κατανομή, κοντά σε καταναλωτές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να χρειάζεται ενίσχυση του δικτύου διανομής.
 • Το σύστημα φωτοβολταϊκών λειτουργεί χωρίς να παράγει θόρυβο και όχληση.
 • Η επέκταση του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι πολύ εύκολη σε περίπτωση που χρειαστεί.
 • Τα ηλιακά πάνελ είναι εξαιρετικά ευέλικτα στη χρήση τους αφού χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για οικιακή χρήση αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας. Επίσης υπάρχουν ειδικά ηλιακά πάνελ για θέρμανση ενώ υπάρχουν και συσσωρευτές (μπαταρίες) για την αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας. Βέβαια η σύνδεσή του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο ηλεκτροδότησης καταργεί αυτή την ανάγκη ενώ δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πουλήσει το επιπλέον ρεύμα στον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Τέλος η εγκατάστασή τους είναι εύκολη και μπορεί να γίνει σε υπάρχουσες κατασκευές όπως τα φωτοβολταϊκά σε στέγες ή φωτοβολταϊκά σε ταράτσες ή ακόμα και σε αγροτεμάχια.

Ας δούμε τώρα τα σημαντικότερα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Όπως και να το κάνουμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι μια επένδυση η οποία έχει κάποιο κόστος ενώ και η εγκατάστασή τους χρειάζεται κάποια χρήματα.
 • Θα πρέπει να επιλέξουμε με προσοχή τόσο τα πάνελ όσο και τον εγκαταστάτη τους αφού πολύ συχνά γίνονται απάτες με τα φωτοβολταϊκά.
 • Τα ηλιακά πάνελ δεν λειτουργούν τη νύχτα οπότε είναι δύσκολο για κάποιον να αυτονομηθεί ενεργειακά. Παρότι υπάρχουν μπαταρίες η λύση αυτή δεν είναι ακόμα διαδεδομένη. Η ηλιακή ενέργεια λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και ότι “περισσεύει” εισέρχεται στο δίκτυο.
 • Για όσους η αισθητική παίζει σημαντικό ρόλο τα ηλιακά πάνελ μάλλον θα τους απογοητεύσουν ενώ παράλληλα καταλαμβάνουν και πολύ χώρο μιας και έχουν μεγάλες διαστάσεις.
 • Δεν μπορούν να εγκατασταθούν παντού ενώ με τους κοινόχροιστους χώρους υπάρχει πρόβλημα με τη νομοθεσία αφού απαιτείται η συναίνεση όλων των ιδιοκτητών.
 • Δεν είναι όλα τα πάνελ υψηλής ποιότητας για αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή τους.

Παραπάνω είδαμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των ηλιακών πάνελ και πριν προχωρήσουμε στην εγκατάστασή τους θα πρέπει να τα ζυγίσουμε καλά. Μπορεί να ακούγεται ιδιαίτερα δελεαστικό το μήνυμα “δωρεάν ρεύμα από τον ήλιο” αλλά σίγουρα κρύβονται πολλά που πρέπει να αναλογιστούμε. Παρότι το κόστος εγκατάστασης είναι αρκετά μεγάλο υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα ΕΣΠΑ και “εξοικονομώ” στα οποία θα μπορέσουμε να τα εντάξουμε κάτι το οποίο σίγουρα λειτουργεί και ως ένα κίνητρο. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσο ρεύμα παράγει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το κέρδος από την πώληση ρεύματος.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πλέον έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Η απόδοση και η ισχύς των φωτοβολταϊκών είναι πλέον ικανοποιητικές ενώ η αυτονομία των μπαταριών μεγάλη καθιστώντας τα πλέον ιδιαίτερα δημοφιλή για παραγωγή φθηνού ρεύματος. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι προσδοκούν να έχουν έσοδα από την εγκατάσταση των ηλιακών πάνελ σε ακαλλιέργητες εκτάσεις ή χωράφια και αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτά μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Παράλληλα τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον κάνοντάς τα μια από τις πιο δημοφιλής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν έναν οικονομικό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σχεδόν παντού. Όπως είπαμε υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία επιδοτούνται όπως φωτοβολταϊκά για στέγη, φωτοβολταϊκά για αγρότες, φωτοβολταϊκά για το σπίτι κ.α. με το παραγόμενο ρεύμα να μπορεί να πουληθεί στον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!