Τιμολόγια ρεύματος

Η μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων αλλά και οι διάφορες κατηγορίες πελατών που υπάρχουν σήμερα στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οδηγήσεις τους παρόχους και τον ΔΕΔΔΗΕ να δημιουργήσουν εξειδικευμένα τιμολόγια για τους καταναλωτές. Κάποιες από τις κατηγορίες τιμολογίων έχουν δημιουργηθεί από την κεντρική εξουσία και έχουν ως στόχο να προστατέψουν τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας μας, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή ΚΟΤ. Κάποιες άλλες κατηγορίες τιμολογίων έχουν δημιουργηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών όπως το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, το οικιακό, το βιομηχανικό κ.α.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις διάφορες κατηγορίες οικονομικών τιμολογίων ρεύματος που υπάρχουν από τις διάφορες εταιρείες ρεύματος (Ζενίθ, Nova Energy, Volton, Ήρων, Green, We Energy, Petrogaz Energy, Watt+Volt, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, KEN, Efa Energy, Volterra, ΟΤΕ Estate, Protergia, Solar Energy, Elpedison, ΒΙΕΝΕΡ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, NRG, ΕΛΙΝ) έτσι ώστε να επιλέξουμε σωστά αυτό που ταιριάζει σε εμάς και τις ανάγκες μας.

Ποια εταιρεία παρέχει τα πιο οικονομικά τιμολόγια ρεύματος σήμερα;

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Ειδικά τιμολόγια ρεύματος

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή αλλιώς εν συντομία ΚΟΤ έχει θεσπιστεί με στόχο να προστατέψει τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Σκοπός του είναι να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν και οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως άνεργοι, άτομα με χαμηλό εισόδημα κ.α. να έχουν πρόσβαση σε οικονομικό τιμολόγιο ρεύματος. ΚΟΤ προσφέρουν όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δικαιούχοι ΚΟΤ πρέπει να πληρούν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, την ύπαρξη ατόμων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη, ατόμων ΑΜΕΑ κ.α.
Οι αιτήσεις για να ενταχθεί κάποιος στο ΚΟΤ γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της ΗΔΙΚΑ. Η ημερομηνία για την έναρξη των αιτήσεων ξεκινάει ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο ή ΠΟΤ αφορά στην ενίσχυση των καταναλωτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που δέχονται οι περιοχές αυτές από τη λιγνιτική δραστηριότητα. Δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων των δύο αυτών περιοχών των οποίων η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας φτάνει τις 2.400 kWh. Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ξεπερνάει το όριο αυτό τότε η επιδότηση του τιμολογίου δίνεται μέχρι τις 2.400 kWh. Από το ΠΟΚ εξαιρούνται οι δικαιούχοι του ΚΟΤ, οι αυτοπαραγωγοί που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ή όσοι επωφελούνται από το πρόγραμμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και οι δικαιούχοι του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.

Μητρώο Ευάλωτων Πελατών

Το Μητρώο Ευάλωτων Πελάτων έχει δημιουργηθεί ώστε να παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Την κατηγορία αυτή τιμολογίων θα τη βρούμε σε όλους τους προμηθευτές ρεύματος και οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος ΗΔΙΚΑ. Στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών μπορούν να ενταχθούν οι Οικιακοί Πελάτες μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα της κύριας κατοικίας τους και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Καταναλωτές ρεύματος που ανήκουν στο ΚΟΤ.
  • Καταναλωτές που στο νοικοκυριό τους υπάρχουν άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης και το εισόδημα των ιδίων και των μελών του νοικοκυριού βρίσκεται μέσα στα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
  • Πελάτες που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος ηλικίας και υπό την προϋπόθεση πως δεν υπάρχει άτομο στο νοικοκυριό που να έχει συμπληρώσει το παραπάνω όριο ηλικίας και το εισόδημά τους βρίσκεται στα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος οι οποίες έχουν ως σκοπό να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών που υπάρχουν. Τα τιμολόγια αυτά διαφέρουν ως προς το κόστος τους ρεύματος και τα πάγια ενώ θα τα βρούμε σε όλους τους προμηθευτές. Ας τα δούμε λοιπόν αναλυτικά:

Οικιακό τιμολόγιο ρεύματος

Το Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος τιμολογίου που θα βρούμε και απευθύνεται στους καταναλωτές που θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρεύμα στο διαμέρισμά τους, το σπίτι τους και γενικά στην κατοικία τους. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα στα οικιακά τιμολόγια κάτι που επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν φθηνό ρεύμα στο σπίτι τους επιλέγοντας την εταιρεία της προτίμησής τους. Οι βασικές ανάγκες που καλύπτει το οικιακό τιμολόγιο είναι φωτισμός, χρήση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, θέρμανση, κλιματισμός και γενικά οποιαδήποτε ανάγκη έχει μια κατοικία.

Επαγγελματικό τιμολόγιο ρεύματος

Το τιμολόγιο επαγγελματικού ρεύματος απευθύνεται σε όσους καταναλωτές χρησιμοποιούν το ρεύμα στην επιχείρησή τους. Εδώ υπάρχουν οι καταναλωτές της Χαμηλής τάσης που χρειάζονται ρεύμα για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση μέχρι 250 kVA καθώς και οι καταναλωτές Μέσης Τάσης, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις Βιομηχανικής και Εμπορικής χρήσης με συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη των 250 kVA.

Βιομηχανικό τιμολόγιο ρεύματος

Το τιμολόγιο βιομηχανικού ρεύματος είναι μια ειδική κατηγορία η οποία αφορά τη βιομηχανία της χώρας και είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει σωστά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες βιομηχανικού τιμολογίου ρεύματος η Μέσης και η Υψηλής τάσης. Για το ρεύμα υψηλής τάσης μέχρι πρόσφατα αποκλειστικός προμηθευτής ήταν η ΔΕΗ, η οποία μάλιστα υπέγραφε και μακροχρόνιες συμβάσεις με τους καταναλωτές με σταθερή τιμή. Οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ρεύμα υψηλής τάσης στην Ελλάδα είναι περίπου 30. Το βιομηχανικό ρεύμα Μέσης τάσης μπορεί να το προμηθευτεί κανείς από όλους τους προμηθευτές σε χαμηλή τιμή.

Δικαιούχοι του βιομηχανικού ρεύματος είναι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: βιοτεχνία, βιομηχανία, επαγγελματικό εργαστήριο, εργοστάσια και οι οποίες καταναλώνουν πολύ ρεύμα. Όπως είναι λογικό οι πελάτες αυτοί χρειάζονται ρεύμα σε χαμηλή τιμή ώστε να μπορέσουν τα προϊόντα τους να είναι ανταγωνιστικά στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος

Το αγροτικό ρεύμα, όπως αλλιώς αποκαλείται συχνά το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, είναι μια ειδική κατηγορία η οποία απευθύνεται σε όσους το χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο που να συντελεί στην παραγωγή των προϊόντων τους είτε αυτά είναι φυτικής είτε ζωικής παραγωγής. Το αγροτικό ρεύμα θα το βρούμε σε όλους του προμηθευτές ενέργειας. Οι δικαιούχοι του αγροτικού ρεύματος πρέπει να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής του αντίστοιχου νομού και εκεί να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να γίνει ο έλεγχός τους.

Εργοταξιακό τιμολόγιο ρεύματος

Το εργοταξιακό τιμολόγιο ρεύματος απευθύνεται σε όσους χρειάζονται παροχή ρεύματος σε υπό ανέγερση οικοδομή και οι δικαιούχοι για να το λάβουν θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Το εργοταξιακό ρεύμα μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος μόνο προσωρινά και για μικρό χρονικό διάστημα. Η διάρκειά του είναι ανάλογη των τετραγωνικών και η ισχύς του είναι για τέσσερα ή έξι χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης.

Νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος

Η νυχτερινή τιμολόγηση νυχτερινού ρεύματος προσφέρει σημαντική μείωση του λογαριασμού ρεύματος για όσους το χρησιμοποιούν μιας και η τιμή του ανά κιλοβατώρα είναι χαμηλή και παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από την κατανάλωση, αρκεί κάποιος να το χρησιμοποιεί τις ώρες που αυτό ισχύει. Το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος ισχύει τις ώρες που δεν υπάρχει αιχμή χρήσης του. Το νυχτερινό ρεύμα είναι ιδανικό για να χρησιμοποιηθεί από συσκευές που καίνε πολύ ρεύμα όπως το πλυντήριο, ο θερμοσίφωνας και το ψυγείο. Για να μπορέσουμε να έχουμε νυχτερινό ρεύμα είναι απαραίτητο να έχουμε εγκατεστημένο μετρητή με χρονομέτρηση τον οποίο μας προμηθεύει ο ΔΕΔΔΗΕ με μια χρέωση περίπου των 30 ευρώ.

Άλλες κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος

Κοινόχρηστο ρεύμα

Ως κοινόχρηστο ρεύμα εννοούμε το ρεύμα που καταναλώνεται στους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας ή μιας οικοδομής και το οποίο εκδίδεται στο όνομα “Κοινόχρηστο πολυκατοικίας” και δεν περιλαμβάνει χρεώσεις υπέρ της ΕΡΤ. Το τιμολόγιο του κοινόχρηστου ρεύματος περιλαμβάνει δαπάνες όπως τα κοινόχρηστα φώτα, το ασανσέρ, ο καυστήρας και οποιαδήποτε άλλη συσκευή μπορεί να βρίσκεται στους κοινόχρηστους χώρους. Σήμερα δεν είναι λίγοι οι πάροχοι που προσφέρουν οικονομικά πακέτα για το κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας βοηθώντας έτσι τους ενοίκους να εξοικονομήσουν χρήματα από τα κοινόχρηστα που καλούνται να πληρώσουν.

Ρεύμα για το εξοχικό

Το τιμολόγιο ρεύματος στο εξοχικό είναι ένα έξοδο που απασχολεί πολλούς καταναλωτές σήμερα. Παρότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε εξοχικό μόνο για τους μήνες χρήσης του εξοχικού δεν είναι λίγες οι εταιρείες που προσφέρουν οικονομικό ρεύμα χωρίς πάγιο. Η λύση αυτή είναι ιδανική για όσους έχουν εξοχικό μιας και ουσιαστικά καλούνται να πληρώσουν το ρεύμα που έχουν καταναλώσει χωρίς να επιβαρύνονται με πάγια. Να σημειώσουμε εδώ πως οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι οποίες είναι κοινές για όλους τους προμηθευτές, θα χρεώνονται κανονικά.

Φοιτητικό ρεύμα

Παρότι μέχρι στιγμής κανένας πάροχος δεν έχει στα τιμολόγιά του εξειδικευμένες προσφορές για το φοιτητικό ρεύμα δεν είναι λίγοι οι προμηθευτές που προσφέρουν χαμηλές τιμές. Επιπλέον ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξαγγέλλονται διάφορες επιδοτήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να μειώσουν τις τιμές ρεύματος για τους φοιτητές.

Τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος

Ο τρόπος με τον οποίο τιμολογείται το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κάτι το οποίο καθορίζει και την τιμή κιλοβατώρας την οποία πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Καθώς το κόστος του ρεύματος ολοένα και αυξάνεται είναι φυσικό να θέλουμε όλοι να μάθουμε γιατί είναι τόσο ακριβό. Η κάθε εταιρεία έχει το δικό της τρόπο να υπολογίζει το κόστος όμως οι βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν είναι σταθεροί για όλους.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η χονδρική τιμή του ρεύματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσο αυξάνεται η χονδρική τιμή ενέργειας, η τιμή στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτές το ρεύμα, τόσο αυξάνεται το κόστος του ρεύματος και για τους καταναλωτές.

Ένας άλλο παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές του ρεύματος είναι η κατανάλωση που κάνουμε. Για καταναλώσεις μικρότερες τον 500kWh ανά μήνα η τιμή του ρεύματος είναι χαμηλότερη σε σχέση με μεγαλύτερες καταναλώσεις. Επιπλέον σε περιόδους που καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα, όπως είναι οι καλοκαιρινοί μήνες όπου κάνει έντονη ζέστη και λειτουργούν πολλά κλιματιστικά, η τιμή του ρεύματος είναι και πάλι υψηλότερη.

Βρες το Φθηνότερο Τιμολόγιο Ρεύματος της αγοράς!

Τύποι τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος

Την 1η Ιανουαρίου 2024 λήγουν τα έκτακτα μέτρα που ίσχυαν από το καλοκαίρι του 2022 λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η ΡΑΑΕΥ έχοντας ως στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών προτείνει την ύπαρξη τριών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, κάθε ένα από τα οποία θα έχει τη δική του χρωματική επισήμανση, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές στο να τα ξεχωρίζουν.
Μετά από μια σειρά σχετικών διαβουλεύσεων η απόφαση είναι πλέον αναρτημένη στη Διαύγεια και οι κατηγορίες τιμολογίων που προβλέπονται καθώς και η χρωματική τους επισήμανση είναι οι παρακάτω:

  • Μπλε χρώμα: σταθερή τιμή κιλοβατώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
  • Πράσινο χρώμα: κυμαινόμενο τιμολόγιο με ανακοίνωση της τιμής πριν την εφαρμογή της (δηλ. η τιμή του Μαρτίου θα ανακοινωθεί την 1η Μαρτίου) ή απολογιστικά (δηλ. πχ. η τιμή του Μαρτίου θα οριστικοποιείται μέχρι και δύο μήνες μετά από τον μήνα κατανάλωσης, δηλ. έως τον Μάιο).
    Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα προϊόντα μεικτής τιμολόγησης η τιμή των οποίων θα ανακοινώνεται ή την πρώτη μέρα του μήνα μετά την εφαρμογή της ή την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά την εφαρμογή της.
  • Πορτοκαλί χρώμα: προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης τα οποία μπορούν να κυμαίνονται ακόμα και μέσα στη μέρα. Το τιμολόγιο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για όσους καταναλωτές διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Τέλος έχει προταθεί και ένα τέταρτο τιμολόγιο ρεύματος στο οποίο η τιμή του ρεύματος θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων και ο υπολογισμός του θα γίνεται με βάση υπολογιστικό τύπο. Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα, μηδενίζοντας με τον τρόπο αυτό το ρίσκο του προμηθευτή ρεύματος ενώ παράλληλα προστατεύει τους καταναλωτές από μεγάλες διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος.

Η καινούρια αυτή πολιτική έρχεται να αντικαταστήσει το έκτακτο πλαίσιο που ίσχυε το προηγούμενο χρονικό διάστημα της ενεργειακής κρίσης και το οποίο περιλάμβανε πλαφόν στις τιμές αποζημίωσης των μονάδων παραγωγής ρεύματος, την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και ανακοίνωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα.

Με τη λήξη του έκτακτου πλαισίου που ισχύει σήμερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στην τιμή της κιλοβατώρας και τις επιδοτήσεις που ισχύουν η ΡΑΑΕΥ στοχεύει στην ουσιώδη τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας ρεύματος είτε αυτές έχουν υπογραφεί πριν την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων είτε κατά τη διάρκειά τους. Η Αρχή αναφέρει πως οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τους τροποποιημένους όρους με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2023 και της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσής τους. Η προγνωστοποίηση αυτή υποκαθιστά την απαίτηση του Κώδικα Προμήθειας για ρητή συναίνεση του καταναλωτή σε περίπτωση που αυτός δεν εναντιωθεί.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσα είναι τα τιμολόγια ρεύματος;

Τα τιμολόγια ρεύματος είναι δύο. Ο εκκαθαριστικός που δείχνει την πραγματική κατανάλωση και ο έναντι που δείχνει την κατ’ εκτίμηση κατανάλωση στο ρεύμα.

Κάθε πότε εκδίδεται το τιμολόγιο ρεύματος;

Το τιμολόγιο ρεύματος εκδίδεται κάθε δύο μήνες. Ο ένας λογαριασμός είναι ο έναντι (κατ’ εκτίμηση κατανάλωση) και ο δεύτερος είναι ο εκκαθαριστικός (με την πραγματική κατανάλωση). Πλέον σχεδόν σε όλες τις εταιρείες μπορείτε να έχετε μηνιαία τιμολόγηση ρεύματος.

Από τι εξαρτάται η τιμολόγηση ρεύματος;

Η τιμολόγηση ρεύματος εξαρτάται από την χονδρική τιμή που έχει το ρεύμα καθώς και από την καταναλωτική συμπεριφορά των καταναλωτών.

 

Τι πρέπει να προσέχω στα τιμολόγια ρεύματος;

Στα τιμολόγια ρεύματος πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή σε διάφορες χρεώσεις όπως η ρήτρα αναπροσαρμογής, τυχόν προσφορές που μπορεί να υπάρχουν καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύουν οι διάφορες εκπτώσεις.

Πως καταχωρούμε τα τιμολόγια ρεύματος;

Τα τιμολόγια ρεύματος καταχωρούνται ως έξοδα για τους επαγγελματίες από τον λογιστή.

Πως και σε ποιον φορέα αμφισβητώ το τιμολόγιο ρεύματος;

Η αμφισβήτηση του τιμολογίου ρεύματος γίνεται από τον καταναλωτή είτε απευθείας στον ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την καταγραφή του μετρητή είτε στον προμηθευτή σας, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί ο πάροχός σας.

Μάθετε για όλα τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και αναλυτικά για τα οικονομικά τιμολόγια ρεύματος που συμφέρουν... μόνο στο Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύματος!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!