ΕΠΗΕ – Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή αλλιώς Ε.Π.Η.Ε. είναι μία από τις κύριες Ενώσεις στην Ελλάδα η οποία απαρτίζεται από παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο προέρχεται από φωτοβολταϊκά συστήματα. Το σωματείο ιδρύθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Καλαμακίου 9 του Δήμου Αλίμου με Ταχυδρομικό Κώδικα 17455. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τα κεντρικά της Ένωσης είναι το 210 98 11 346.

Η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί  ένα σωματείο το οποίο φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις κατάλληλες αποφάσεις, ώστε να εκπληρώνονται αποτελεσματικά οι σκοποί του. Τα μέλη της συγκεκριμένης Ένωσης φροντίζουν να μην εμποδίζουν την υλοποίηση των αποφάσεων του σωματείου, αλλά να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης.

Σκοποί της ΕΠΗΕ

Η ΕΠΗΕ δημιουργήθηκε έχοντας συγκεκριμένους σκοπούς τους οποίους αγωνίζεται να εκπληρώσει και να υλοποιήσει. Οι σκοποί του σωματείου είναι οι εξής:

  • Η υπεράσπιση και η αναβάθμιση των συμφερόντων των μελών της Ένωσης. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιλέγονται νόμιμοι τρόποι, είτε δικαστικοί είτε εξωδικαστικοί.
  • Η εξαφάνιση του φαινόμενου του Θερμοκηπίου και η προστασία του περιβάλλοντος. Το σωματείο αποδέχεται όλες τις προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξάλειψη του φαινομένου αυτού και στην αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
  • Η προστασία και η υπεράσπιση των συμφερόντων των ατόμων που ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα.
  • Η μελέτη και αναζήτηση λύσεων που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και στην διατήρηση παραγωγικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η συγκεκριμένη ενέργεια ολοκληρώνεται και αποφασίζεται από την ίδια την Ένωση, από τις δημόσιες αρχές και από άλλους Συλλόγους με κοινό σκοπό.
  • Η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο σωματείο και σχετίζονται με τα φωτοβολταϊκά. Ο σκοπός είναι η μέγιστη προστασία και η βελτίωση των οικονομικών, επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης. Επίσης, το σωματείο επιδιώκει να αναπτύσσει πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης.
  • Η μελέτη και η ανάλυση των προβλημάτων και η εύρεση αντίστοιχων λύσεων. Ακόμη, το σωματείο παρουσιάζει τα προβλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα αρμόδια Υπουργεία της χώρας και σε κάθε αρχή.
  • Η συμμετοχή σε οργανώσεις (διεθνείς, ευρωπαϊκές), σε συμβούλια, σε εκθέσεις, σε συνελεύσεις και σε επιτροπές που έχουν αντίστοιχους σκοπούς με την ΕΠΗΕ.
  • Η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων που έχει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά), ώστε να δημιουργηθεί στον καθένα συνείδηση. Τα φωτοβολταϊκά παίζουν σημαντικό ρόλο στην βιώσιμη και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας και συμβάλλουν στην μείωση των εισαγωγών καυσίμων. Το πιο σημαντικό ωφέλημά τους είναι πως συμβάλλουν ιδιαίτερα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα μέλη της ΕΠΗΕ

Τα μέλη της Ένωσης Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι κυρίως άτομα που κατέχουν τουλάχιστον 1 φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα. Τα μέλη του σωματείου χρειάζεται να συμμετέχουν, να προτείνουν λύσεις σε τυχόν ζητήματα και να μην πράττουν αντίθετα από τους σκοπούς της Ένωσης. Επίσης, τα μέλη πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου και στην ομαλή λειτουργεία του.

Ασφαλιστήριο της ΕΠΗΕ

Πολλοί Παραγωγοί Φωτοβολταϊκών έκαναν συνεχώς αιτήματα, ώστε η ΕΠΗΕ να δημιουργήσει ασφαλιστήριο. Η προσπάθεια των παραγωγών διήρκησε περισσότερο από ένα χρόνο και τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕ αποφάσισε την εφαρμογή Ασφαλιστηρίου.

Το ασφαλιστήριο της Ένωσης καλύπτει τις ανάγκες του καθένα και ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της ΕΠΗΕ. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ΕΠΗΕ είναι ένα από τα πιο οικονομικά που υπάρχουν στην αγορά και τα ποσά απαλλαγής της είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Το σωματείο διαθέτει μεσίτη ο οποίος αναλαμβάνει το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Μάλιστα, οι πελάτες μένουν συνήθως ευχαριστημένοι από την επικοινωνία και την συνεννόηση με τον μεσίτη.

Οι επιδιώξεις του σωματείου

Η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας επιδιώκει την  ομαλή λειτουργεία του σωματείου και την αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία των μελών. Η ΕΠΗΕ στοχεύει στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος. Επίσης, επιδιώκει να υπάρχει αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και υποστήριξη ανάμεσα στα μέλη της Ένωσης. Ακόμη, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του σωματείου χρειάζεται συντονισμένη δράση των μελών. Το σωματείο σε περίπτωση ζητήματος που σχετίζεται με τα συμφέροντα (επαγγελματικά) των μελών, με τη μελέτη και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα συμφέροντα του συνόλου (οικονομικά, επαγγελματικά, κοινωνικά), στρέφεται σε αρκετές οργανώσεις και ενώσεις, ώστε να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, η ΕΠΗΕ απευθύνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις δημόσιες αρχές, στους αγροτικούς συλλόγους, σε οργανώσεις (συνδικαλιστικές, συνεταιρικές και σε μερικούς εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων.

Παρακάτω βρείτε στοιχεία από όλες τις εταιρείες ρεύματος για να επιλέξετε αυτήν που σας συμφέρει!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Χρήσιμες πληροφορίες για το Σωματείο

Η Ένωση διαθέτει αρκετούς επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με τη ρύθμιση και την σωστή λειτουργεία της. Σε κάθε τομέα (οικονομικό, κοινωνικό κλπ.) υπάρχουν ειδικοί που διαχειρίζονται ορθά τις καταστάσεις και συμβάλλουν στην βελτίωση και στην εξέλιξη της Ένωσης.

Σχετικά με τους πόρους της ΕΠΗΕ, συναντάμε δύο πόρους. Ο πρώτος είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών και ο δεύτερος είναι η υποχρεωτική συνδρομή των μελών η οποία αποφασίζεται ανά έτος.

Η ΕΠΗΕ συγκαλεί Συνελεύσεις σε περίπτωση εσωτερικών ζητημάτων.  Για θέματα που σχετίζονται με την εκλογή των μελών του Δ.Σ., με τις ιδέες των μελών και με τυχόν αλλαγές στο Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη που μπορεί να ανταπεξέλθει και αναζητήσει λύσεις. Επίσης, στις Συνελεύσεις τα μέλη της ΕΠΗΕ εκπροσωπούνται και η κάθε εκπροσώπηση χρειάζεται να γίνεται γνωστή στο Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο).

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!