Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (εν συντομία ΣΕΦ) ή Hellenic Assosiation of Photovoltaic Companies ή Helapco είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έτος ίδρυσης το 2002. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στη γωνία των οδών Εμ. Μπενάκη και Φειδίου 11. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ο ΣΕΦ έχει καταφέρει να είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής εξοπλισμού, την ανάπτυξη, την εμπορία, τη συντήρηση καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και συστημάτων. Σήμερα ο ΣΕΦ εκπροσωπεί την εγχώρια αγορά φωτοβολταϊκών σε μια πληθώρα διεθνών forum και συναντήσεων ενώ είναι μέλος του Network of National PV Associations (NNPVA), της European Photovoltaic Industry Association (EPIA) και της European Renewable Energies Federation (EREF).

Προμηθευτείτε με το φθηνότερο ρεύμα της αγοράς από το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Στόχοι του ΣΕΦ – HELAPCO

Οι στόχοι του ΣΕΦ για τα επόμενα χρόνια συγκεντρώνονται στη γρήγορη και ουσιαστική ανάπτυξη μιας βιώσιμης και υγιούς αγοράς φωτοβολταϊκών. Επιπλέον εργάζεται δυναμικά ώστε να θεσπιστούν όλα τα απαραίτητα κίνητρα αλλά και για να γίνει η άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα ώστε να γίνει η απρόσκοπτη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Παράλληλα ο ΣΕΦ έχει συμβάλει ώστε να θεσπιστούν οι εγγυημένες τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά αλλά και για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση της αυτοκατανάλωσης και της αποθήκευσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Τέλος δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις προσπάθειες που γίνονται για τη θέσπιση ειδικών κινήτρων για τα οικιακά φωτοβολταϊκά αλλά και για να απλοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αδειοδότησή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (HELAPCO) έχει θέσει μια σειρά προτεραιοτήτων οι οποίες έχουν ως σκοπό τη βελτιστοποίηση, τη γρήγορη αλλά και την υγιή ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης στον οικιακό και τον εμπορικό τομέα. Με διάφορες δράσεις ενισχύει τα υπάρχοντα δίκτυα ενώ ταυτόχρονα προωθεί την απελευθέρωση του ηλεκτρικού χώρου. Στοχεύοντας στο μέλλον συμμετέχει σε πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση εγκαταστατών στις νέες τεχνολογίες και παρακολουθεί όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες στο χώρο των φωτοβολταϊκών ενώ παράλληλα εργάζεται ακούραστα για την προώθηση της αποθήκευσης της ενέργειας. Τέλος μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες είναι η εύρεση ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!