ΕΣΜΥΕ – Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων ιδρύεται τον Ιούλιο του 2010 στην Αθήνα και η έδρα του βρίσκεται στην οδό Ηλέκτρας Αποστόλου 43 στο Ηράκλειο Αττικής. Οι σκοποί του συνδέσμου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που θα οδηγήσουν στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου των μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΣΜΥΕ οι σκοποί του συνδέσμου χωρίζονται σε Γενικούς και Ειδικούς. Οι Γενικοί σκοποί περιλαμβάνουν τα εξής:

Την προβολή όλων των πλεονεκτημάτων που έχει η παραγωγή ρεύματος από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) έτσι ώστε το ευρύ κοινό να μπορέσει να κατανοήσει ακόμα καλύτερα την σημασία που έχουν στην παραγωγή πράσινης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Ήδη αρκετές χώρες κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση δίνοντας χώρο σε μελέτες νέων τεχνολογιών ΑΠΕ που υποστηρίζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το νερό.

Μάθε από του ειδικούς του PIR ποια εταιρεία παρέχει το πιο οικονομικό ρεύμα...

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Η υποστήριξη, η μελέτη και η προβολή όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτές είτε επιστημονική είτε επιχειρηματική. Παράλληλα θα μεριμνά για την προστασία των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και την αλληλοϋποστήριξη των μελών του.

Τέλος προάγει την συνεργασία όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ρεύματος από υδροηλεκτρικά έργα εκπροσωπώντας τα συμφέροντά τους σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο σε αντίστοιχους οργανισμούς και ενώσεις. Πληροφορεί τα μέλη του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την νομοθεσία στον τομέα αυτό, διατυπώνει προτάσεις που ως στόχο έχουν την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του, προωθεί την έρευνα στον τομέα των ΜΥΗΕ και τέλος φροντίζει ώστε να γίνει προώθηση δικαστικώς ή εξωδίκων όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τους σκοπούς του συλλόγου.

Οι ειδικοί σκοποί του ΕΣΜΥΕ περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μελέτη, προβολή και υποστήριξη είναι απαραίτητη για κάθε θέμα που αφορά σε επενδύσεις σε υδροηλεκτρικά έργα και που συμβάλουν στην ανάπτυξή τους. Ταυτόχρονα μαζί με τις αρχές αναζητεί τρόπους για λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της παραγωγής από ΜΥΗΕ, συμμετέχει σε επιτροπές, συμβούλια και πολλά άλλα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με τον τομέα δράσης του καθώς και στον ευρύτερο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!