ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ – Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης

Στη διαδικτυακή πύλη του Πανελλήνιου Ηλεκτρικού Ρεύματος (ΠΗΡ) επιδιώκεται η παρουσίαση ποικίλων θεμάτων που σχετίζονται με την ενέργεια, καθώς και η καταγραφή των οργανισμών και των φορέων ενέργειας που σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο ή τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ, δηλαδή τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φωτοβολταϊκών Στέγης. Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 με χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι απαρτίζεται μόνο από απλούς πολίτες που είναι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης. Αποτελείται από τα μέλη 42000 νοικοκυριών που διαθέτουν φωτοβολταϊκά στέγης στις κατοικίες τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ δεν έχουν καμία επαγγελματική σχέση με τα φωτοβολταϊκά, δεν έχουν στην κατοχή τους φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως επίσης δεν εγκαθιστούν και δεν εμπορεύονται φωτοβολταϊκά συστήματα ώστε να έχουν άλλα συμφέρονται κέρδους. Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ δημιουργήθηκε με σκοπό τον συλλογικό αγώνα ενάντια στην αδικία του νομοσχεδίου που επιβάρυνε όλους τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης, ενώ η δράση από τα μέλη του συλλόγου αυτού είναι εθελοντική.

Στον ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ εκλέγεται εκπρόσωπος σε κάθε νομό και, στη συνέχεια, ανάμεσα από τους εκπροσώπους εκλέγεται ένα εφταμελές διοικητικό συμβούλιο. Τα άτομα από τα οποία αποτελείται ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ συμβάλλουν συχνά μέσω της επαγγελματικής τους ιδιότητας στις ποικίλες ανάγκες του οργανισμού. Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ εκπροσωπεί πάνω από 150000 πολίτες οι οποίοι εγκατέστησαν οικιακά φωτοβολταϊκά στη στέγη της οικίας τους, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που αυτά προσφέρουν τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, εκμεταλλευόμενα την ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, το άδικο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που επιβαρύνει οικονομικά τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στον συλλογικό αγώνα των μελών του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ.

Προμηθευτείτε με το φθηνότερο ρεύμα για το σπίτι σας!
Συνεργαζόμαστε σχεδόν με όλους τους παρόχους.
Η επιλογή γίνεται κατόπιν σύγκρισης των τιμολογίων τους.

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Σκοπός και στόχοι του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ

  • Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ μάχεται για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών στέγης με νομικές ενέργειες και τα μέλη του συλλόγου έχουν καταθέσει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Από την ίδρυση και τη σύσταση του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ βασικός σκοπός και στόχοι είναι η αποζημίωση των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών στέγης και η τροποποίηση του Ν.4254/2014. Ο νόμος αυτός έχει επιβάλλει παρακράτηση – χαράτσι σε ποσοστό εισφοράς 6% ανά ετήσια παραγωγή σε όσους παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συγκεκριμένα από φωτοβολταϊκά στέγης σε κτίρια. Οι περικοπές χρημάτων συνέβησαν το 2014 αλλά και το 2020 με το νομοσχέδιο Ν.4759/2020 σε όσους συγκαταλέγονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες οικημάτων. Ο ΠΑΣΥΦΩΣ επικροτεί την επιδότηση των ιδιοκτητών Φ/Β με προτεραιότητα τις κατοικίες, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό. Θεωρείται άνιση αντιμετώπιση η επιβολή ίδιας εισφοράς στα νοικοκυριά όπως στους επιχειρηματίες φωτοβολταϊκών πάρκων και ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ μάχεται για μια πιο δίκαιη μεταχείριση από την κυβέρνηση υπέρ των νοικοκυριών.
  • Τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ επιδιώκουν και ζητούν επιπλέον από τους κυβερνώντες να μη μειώσουν το κόστος αποζημίωσης μετά τα 25 έτη για όσους ζημιώθηκαν και η αμοιβή τους να συνεχιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές για τα επόμενα 6 έτη. Τα μέλη του συλλόγου έχουν ως αίτημα και στόχο να αυξηθεί η διάρκεια των συμβάσεων για τα φωτοβολταϊκά στέγης στα 25 έτη ενώ η ισχύς στα 20kW, με σταθερή τιμή αποζημίωσης.
  • Απώτερος σκοπός του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ είναι ακόμα η επίτευξη της δυνατότητας να μπορούν να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης με αυτοπαραγωγή και αυτοκανάλωση ενέργειας (αφού επιτραπεί ο εικονικός συμψηφισμός) σε κάθε μονοκατοικία και διπλοκατοικία της Ελλάδας (έως τώρα μόνο μία ανά εκατό κατοικίες διαθέτουν). Με τον τρόπο αυτό, θα είναι εφικτή η χρήση ρεύματος από ΑΠΕ από τις εξοχικές κατοικίες στα διαμερίσματα των πόλεων της ελληνικής επικράτειας. Για να έχουν κίνητρο περισσότεροι πολίτες της Ελλάδας να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά στέγης, θα έπρεπε να παρέχεται οικονομική ενίσχυση στα νοικοκυριά και επιπλέον να αμείβεται η πλεονάζουσα πράσινη ενέργεια, αφού μετά από μερικά έτη μπορεί να υπάρξει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις κατοικίες αυτές. Εφόσον η Ελλάδα ενδείκνυται για πλήρη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα έπρεπε ήδη η πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας να παράγει ταυτοχρόνως τη δική του αυτόνομη ηλεκτρική ενέργεια και όχι μόνο να την καταναλώνει (με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος). Αυτό επιδιώκεται από τον ΠΑΣΥΦΩΣ με τους πολυετείς νομικούς αγώνες των μελών του για επέκταση των φωτοβολταϊκών στέγης σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά.

Πολλά από αυτά τα αιτήματα που διεκδικεί ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ, εφαρμόζονται ήδη για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, ενώ για τα φωτοβολταϊκά στέγης δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου κάποια παρόμοια μέριμνα. Είναι αναμφίβολο ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης δίνει αξία στις οικίες που τα διαθέτουν, ενώ η αξία της μίας κιλοβατώρας (KWh) είναι έως και 30% μεγαλύτερη από μια κιλοβατώρα που έχει παραχθεί από κάποια μεγάλη επιχείρηση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα κλπ.). Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ, όντας ο μοναδικός σύλλογος ιδιοκτητών Φ/Β σε στέγες κτηρίων, συνεχίζει να αγωνίζεται έναντι των άδικων νόμων, της παρανομίας και των εμποδίων που επιβαρύνουν όσους ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Η εξάπλωση αυτού του οικολογικού και οικονομικότερου τρόπου αυτοπαραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, που ταυτοχρόνως χαρίζει βιωσιμότητα στο περιβάλλον της χώρας μας, παραμένει βασικό ζητούμενο του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!