Ηλεκτροδότηση αυθαιρέτου

Ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς καταναλωτές είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουν να ηλεκτροδοτήσουν ένα αυθαίρετο κτίσμα. Για να μπορέσει να ηλεκτροδοτηθεί ένα ακίνητο ή ένα κτίσμα είναι απαραίτητο να εκδοθεί από τον μηχανικό η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου. Μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία σε περίπτωση που το κτίσμα είναι νόμιμο. Όμως στην περίπτωση που το κτίσμα είναι αυθαίρετο τι γίνεται; Για την ηλεκτροδότηση ενός αυθαίρετου ακινήτου υπάρχουν δύο περιπτώσεις είτε το κτίσμα να έχει νομιμοποιηθεί με το Ν.4014/11 ή με τον Ν.4178/13 είτε όχι.

Μάθε από του ειδικούς ποιος πάροχος σε συμφέρει για ηλεκτροδότηση αυθαιρέτου...

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Ηλεκτροδότηση νομιμοποιημένου αυθαιρέτου

Σε περίπτωση που το εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα ή το αυθαίρετο αυτοτελές τμήμα κτίσματος έχει ρυθμιστεί τότε η διαδικασία είναι πολύ απλή. Για να γίνει η υποβολή της αίτησης αρχικής σύνδεσης του κτίσματος με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εκπονηθεί σχετική μελέτη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση ηλεκτροδότησης που προμηθεύεστε από τον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Έντυπο δήλωσης πρόσθετων στοιχείων όπου αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
  • Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης που απαιτείται, έντυπο ΔΕΔΔΗΕ.
  • Έγγραφο ΤΕΕ με τίτλο “Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης (παρ. 10, άρθρο 24, του ν. 4014/2011, όπως ισχύει)” ή έγγραφο ΤΕΕ με τίτλο “Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης (παρ. 3, άρθρο 24, του ν. 4178/2013, όπως ισχύει)”. Το έγγραφο αυτό υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με το…
  • Έντυπο υποβολής αιτήματος σύνδεσης αυθαιρέτου.

Σε περίπτωση που στο έγγραφο ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) υπάρχουν παραπάνω από ένας ιδιοκτήτες τότε θα πρέπει ο ένας από αυτούς να εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους για να συναλλάσσεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τώρα για να μπορέσει να γίνει η σύνδεση του αυθαίρετου ακινήτου με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και για να γίνει η κατασκευή της παροχής της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου είναι απαραίτητο να υπάρχει το αποδεικτικό της πληρωμής για την οικονομική συμμετοχή στις δαπάνες ηλεκτροδότησης και το υπογεγραμμένο συμβόλαιο με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος για να ολοκληρωθεί η σύνδεση και για να υπάρξει πλέον και ηλεκτροδότηση του ακινήτου είναι απαραίτητο να υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος που έχετε επιλέξει, υπεύθυνη δήλωση για να καθοριστούν τα δημοτικά τέλη, ο δημοτικός φόρος καθώς και το τέλος ακίνητης περιουσίας.

Ηλεκτροδότηση μη νομιμοποιημένου αυθαιρέτου

Στην περίπτωση που το αυθαίρετό σας δεν έχει νομιμοποιηθεί τότε δυστυχώς δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και να ηλεκτροδοτηθεί καθώς θεωρείται παράνομο κτίσμα. Όμως σε περίπτωση που το αυθαίρετο έχει χτιστεί πριν το 1955 τότε θεωρείται νόμιμο όπως και αν βρίσκεται εντός στασίμου οικισμού και το έτος κτίσης του είναι πριν το 1983.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!