ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ – Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Διασυνδεμένων Νήσων

Εδώ θα βρείτε όλους τους Συλλόγους ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ (Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Διασυνδεμένων Νήσων) σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Οι Σύλλογοι Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Μη Διασυνδεμένων Νήσων (ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ) εκπροσωπούν ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στα νησιά ή είναι εγκατεστημένοι σε μη διασυνδεμένες νήσους.

Οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ δημιουργήθηκαν με σκοπό την υπεράσπιση και την υποστήριξη των επαγγελματιών που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Η κατάσταση χειροτέρευε συνεχώς μέχρι να εμφανιστεί η ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ και να επέμβει δυναμικά και αποτελεσματικά με σκοπό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο Σύλλογος αυτός έχει κάνει τον δικό του αγώνα για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ περιλαμβάνουν τους ακόλουθους συλλόγους:

ΣΠΗΕΦ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Δωδεκανήσου αποτελείται από επαγγελματίες παραγωγούς που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής στο έδαφος, σε κτίρια κλπ. έχουν ισχύ μεγαλύτερη από 10 KW.

Ο ΣΠΗΕΦΔ δημιουργήθηκε με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στα Δωδεκάνησα. Επίσης, ο Σύλλογος αναλύει και επιλύει τυχόν προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τους παραγωγούς. Ακόμη, σκοπός του Σωματείου είναι η συνεργασία με τους υπόλοιπους αντίστοιχους Συλλόγους της Ελλάδας και η εκπροσώπηση των παραγωγών απέναντι σε κατασκευαστές αντίθετου σκοπού σε σχέση με τον Σύλλογο. Τέλος, ο ΣΠΗΕΦΔ σκοπεύει στην υπεράσπιση επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και στην εκπροσώπηση των μελών έναντι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στις Διεθνές Αρχές κλπ.

ΣΠΗΕΦ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 λόγω του νομοσχεδίου που υπέγραψε το ΥΠΕΚΑ και ουσιαστικά προέβλεπε μειώσεις στις συμβάσεις εκείνων των μονάδων που λειτουργούσαν.
Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανατολικής Κρήτης είχε ως κύριο σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών που αποτελούσαν τον Σύλλογο. Ακόμη, επιθυμούσε να ενημερώνει άμεσα τα μέλη του Συλλόγου για τυχόν εξελίξεις ή προβλήματα. Επιπλέον, μερικοί σκοποί του συγκεκριμένου Συλλόγου ήταν η συμμετοχή των μελών σε ημερίδες, σε ομάδες εργασίας επιστημονικού περιεχομένου και η πανελλήνια εκπροσώπηση του Συλλόγου της Ανατολικής Κρήτης.

Γενικά, ο ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης στηρίζεται σε σχέσεις αλληλεγγύης, συνεργασίας, υποστήριξης και κατανόησης, ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.

ΣΠΗΕΦ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο συγκεκριμένος Σύλλογος καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων του Ρεθύμνου και φροντίζει να στηρίζει τους παραγωγούς και να προστατεύει τα συμφέροντά τους. Σκοποί του Συλλόγου είναι η συνεργασία με παρόμοιους Συλλόγους, η υπεράσπιση της νομιμότητας και η μελέτη και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Επίσης, ο σύλλογος έχει ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την εκπροσώπηση των μελών του Συλλόγου απέναντι σε Μ.Μ.Ε. και σε ελληνικές και διεθνής Αρχές.

Με σκοπό την σωστή λειτουργία του Συλλόγου Ρεθύμνου θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία, αλληλεγγύη και υποστήριξη μεταξύ των μελών. Επιπλέον, τα μέλη χρειάζεται να δρουν συντονισμένα και υπερασπίζονται τα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα όσων ανήκουν στον Σύλλογο.

ΣΠΗΕΦ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς Χανίων δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2014 χάρη του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ. Ο σκοπός του ΣΠΗΕΦ Ν. Χανίων είναι η συμμετοχή και η εκπροσώπηση του Συλλόγου σε πανελλήνιο επίπεδο και η συμμετοχή σε ημερίδες αντίστοιχου περιεχομένου. Επίσης, υπάρχει άμεση ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Τέλος, σκοπός του Σωματείου είναι και η συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες εργασίας και η άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που αφορούν τον ΣΠΗΕΦ Ν. Χανίων.

Τα μέλη του Συλλόγου λειτουργούν αρμονικά, συνεργάζονται, αλληλοϋποστηρίζονται και αποφασίσουν σύμφωνα με τα συμφέροντα του συνόλου.

ΣΠΗΕΦ ΛΕΣΒΟΥ- ΛΗΜΝΟΥ

Ο ΣΠΗΕΦ ΛΕΣΒΟΥ- ΛΗΜΝΟΥ αποτελείται από μέλη που κατέχουν γνώσεις και εμπειρία. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία των μελών και των συμφερόντων τους (οικονομικά, κοινωνικά, επαγγελματικά). Επίσης, ο ΣΠΗΕΦ Λέσβου- Λήμνου ενημερώνει άμεσα τα μέλη για θέματα που προκύπτουν και για αλλαγές στην λειτουργία του Συλλόγου. Το συγκεκριμένου Σωματείο υπερασπίζεται τους παραγωγούς και εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου στα Μ.Μ.Ε. και σε διεθνής και ελληνικές Αρχές. Τα μέλη του Συλλόγου Λέσβου- Λήμνου δρουν συντονισμένα κι έτσι επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Υπάρχει συνεργασία, κατανόηση, αλληλεγγύη και υποστήριξη μεταξύ των μελών.

ΣΠΗΕΦ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΣΠΗΕΦΑΑ αποτελείται από μέλη που είναι επαγγελματίες παραγωγοί και έχουν υπογράψει συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής είτε είναι σε στέγες κτιρίων είτε στο έδαφος έχουν δυναμικότητα άνω των 10KW.

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Ανατολικού Αιγαίου έχει ως σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών, την υποστήριξη των μελών, την άμεση ενημέρωση και την εκπροσώπηση του Συλλόγου έναντι στα Μ.Μ.Ε. και στις ελληνικές και διεθνής Αρχές. Γενικά, ο Σύλλογος στηρίζεται στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στην συλλογικότητα και στην υποστήριξη.

Τώρα μπορείς να έχεις πιο οικονομικό ρεύμα...

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Σε τι διαφέρουν οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ από τους άλλους Συλλόγους;

  • Οι Σύλλογοι εκπροσωπούνται από στελέχη που έχουν εμπειρία και γνώση σε κλάδους, όπως στον τουρισμό, στο εμπόριο κλπ. κι έτσι οι προτάσεις τους έχουν βάση και μπορούν να στηριχθούν οικονομικά από τον κάθε Σύλλογο. Λειτουργούν με σεβασμό και σύμφωνα με το συμφέρον του συνόλου.
  • Οργανώνονται από ομάδες εργασίας που αποτελούνται από στελέχη με επιστημονική κατάρτιση (ανώτατη εκπαίδευση, μεταπτυχιακά).
  • Οι αποφάσεις του Συλλόγου γίνονται με δημοκρατικές διαδικασίες και λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των παραγωγών, αλλά και τα δίκαια αιτήματα που μπορούν να εφαρμοστούν.

Ο λόγος που δημιουργήθηκαν οι ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ

Όταν ψηφίστηκε το New Deal οι επιχειρήσεις και οι επενδύσεις των μελών, άρχισαν ουσιαστικά να χρεωκοπούν. Οι παραγωγοί πλήρωναν δάνεια και φόρους και τα έσοδα τους δεν ήταν αρκετά για να τα καλύψουν. Έτσι, σιγά σιγά οι Σύλλογοι που υπήρχαν δεν είχαν αρκετά μέλη για να συντηρούν τον σταθμό, με αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργείας των σταθμών.

Η κατάσταση που οδήγησε η ψήφιση του New Deal οφείλεται στην έλλειψη ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, στην απουσία των μελών από διαβουλεύσεις και στην άρνηση για υποβολή προτάσεων που μπορεί να βοηθούσαν. Επίσης, στη διαμόρφωση της κατάστασης έπαιξε σημαντικό ρόλο η ελαττωματική και η υποκειμενική εκπροσώπηση του συγκεκριμένου κλάδου.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!