Ηλεκτροδότηση γεώτρησης

Για την ανόρυξη μιας γεώτρησης νερού σε ένα οικόπεδο χρειάζεται να υπάρχει σωστή μελέτη και προγραμματισμός ο οποίος γίνεται από επιστήμονες και τεχνικούς. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη γεώτρηση έτσι ώστε αυτή να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το ρεύμα σε πηγάδι καθώς η διαδικασία άντλησης νερού απαιτεί συνήθως εγκατάσταση ηλεκτρικού μοτέρ.

Το ρεύμα στη γεώτρηση είναι απαραίτητο τόσο για να ολοκληρωθούν όλα τα στάδια της ανόρυξης και κατασκευής της γεώτρησης όσο και για τη λειτουργία της ίδιας. Για να γίνει η ηλεκτροδότηση και να εγκριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της αδειοδότησης, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες διαδικασίες ώστε να μπορέσει το ρεύμα σε γεώτρηση να φτάσει νόμιμα στο σημείο όπου θα βρίσκεται το πηγάδι της γεώτρησης.

Για την ηλεκτροδότηση της γεώτρησης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχουμε δύο περιπτώσεις:

 1. Υφιστάμενη γεώτρηση. Σε περίπτωση που η γεώτρηση που υπάρχει στο οικόπεδό μας είναι παλιά τότε θα πρέπει να βρούμε την άδειά της ή σε περίπτωση που δεν είναι αδειοδοτημένη να νομιμοποιηθεί ώστε να μπορέσει να “πάρει” ρεύμα.
 2. Προς ανόρυξη γεώτρηση. Η γεώτρηση που θα κατασκευαστεί θα είναι καινούρια οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι σχετικές μελέτες (γεωλογική, περιβαλλοντική, σύστασης νερού) και στη συνέχει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε ο ενδιαφερόμενος να λάβει άδεια γεώτρησης για άντληση νερού.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανόρυξη της γεώτρησης επιλέγουμε τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τον οποίο θα πάρουμε ρεύμα. Η επιλογή μας πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε το ρεύμα που θα πάρουμε να είναι οικονομικό και να μην είναι ασύμφορη η γεώτρηση. Είναι πολύ σημαντικό να μελετήσετε με προσοχή τα τιμολόγια που διαθέτουν όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι ενέργειας και να επιλέξετε αυτόν που συμφέρει εσάς.

Για ρεύμα σε γεώτρηση βρες τις εταιρείες που παρέχουν το πιο φθηνό ρεύμα!

Βρες το Φθηνότερο Ελληνικό Ρεύμα!

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και κατασκευαστεί το αντλητικό συγκρότημα τότε είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μπορέσει να γίνει η σύνδεση με το ρεύμα. Όταν πρόκειται για ηλεκτροδότηση σε κτίσμα αυθαίρετο καλό είναι πρώτα να έχει προηγηθεί η τακτοποίησή του. Σε περίπτωση που πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις τότε εγκρίνεται η ηλεκτροδότηση της γεώτρησης με ρεύμα σε χαμηλές τιμές και γίνεται η σύνδεση της παροχής. Στη συνέχεια η ηλεκτροδότηση του ακινήτου γίνεται από την εταιρεία με την οποία έχετε συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης γεώτρησης ή πηγαδιού

Για να ξεκινήσει η ηλεκτροδότηση της γεώτρησης ή η ηλεκτροδότηση πηγαδιού είναι απαραίτητο να κατατεθεί μια σειρά από δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τη νομιμότητα της γεώτρησης καθώς και τη χρήση του νερού για αγροτικές ασχολίες ώστε να έχετε αγροτικό ρεύμα. Ας τα δούμε αναλυτικά παρακάτω:

 • Αίτηση – δήλωση, έντυπο της οποίας υπάρχει στις σχετικές υπηρεσίες
 • Φωτοτυπία από το βιβλιάριο του ΟΓΑ το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου γεώτρησης νερού
 • Πιστοποιητικό Χημικής Ανάλυσης του νερού της γεώτρησης
 • Τοπογραφικό διάγραμμα του κτήματος με τη θέση της γεώτρησης νερού
 • Βεβαίωση του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) Αθηνών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης. Το δικαιολογητικό αυτό αφορά επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι μπορούν να έχουν φτηνότερο ρεύμα.
 • Παράβολο είσπραξη 50 ευρώ για την έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αιτήσεις, άδεια χρήσης και βεβαιώσεις για να έχετε νόμιμα ρεύμα σε γεώτρηση ή πηγάδι!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!