ΠΟΣΕΗ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων ιδρύθηκε το έτος 1953 και λειτουργεί ως συνδικαλιστική οργάνωση δευτέρου βαθμού με στόχο την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των μελών – σωματείων που απαρτίζονται από εργολήπτες ηλεκτρολόγους καθώς επίσης και την επιδίωξη των κοινών συμφερόντων που έχουν τα Σωματεία όπως και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν οι συνεργαζόμενοι Εργολήπτες Ηλεκτρολόγοι σε όλη την Ελλάδα. Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στην Αθήνα στην Πλατεία Ελευθερίας 2.

Η ΠΟΣΕΗ αποτελεί τον κύριο συνομιλητή με την Πολιτεία, το δημόσιο ή με ιδιωτικού φορείς και επιχειρήσεις του οποίου οι δραστηριότητες έχουν άμεση σύνδεση με τον κλάδο των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων. Παράλληλα στόχος της είναι να προωθήσει και να ενισχύσει κάθε πρωτοβουλία που σκοπό έχει την βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη της παραγωγής ή της επιχειρηματικότητας.

Διοίκηση – Λειτουργία ΠΟΣΕΗ

Η διοίκηση της ΠΟΣΕΗ αποτελείται από τη Γενική Συνέλευση η οποία απατρίζεται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων μελών και αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας. Επόμενο διοικητικό όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο αποτελείται από 21 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του ΔΣ είναι τρία χρόνια. Το Προεδρείο αποτελείται από 7 μέλη τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το ΔΣ. Τελευταίο διοικητικό όργανο είναι η Ελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 3 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το ΔΣ με μυστική ψηφοφορία. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει θητεία που διαρκεί μια τριετία και ελέγχει την Διοικητική και Οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας.

Στην ευθύνη της ΠΟΣΕΗ υπάγονται η επικοινωνία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Διοικητικές Αρχές, τις οργανώσεις των παραγωγικών δυνάμεων, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην επαγγελματική ειδικότητα του Εργολήπτη Ηλεκτρολόγου για τη λήψη αποφάσεων σε κοινωνικά, επαγγελματικά, οικονομικά θέματα των μελών της.

Επίσης η ΠΟΣΕΗ οργανώνει Συσκέψεις, Ημερίδες, Συνέδρια, Διασκέψεις και σεμινάρια που στόχο έχουν την επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών της σε θέματα που σχετίζονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρισμού και τους τρόπους εφαρμογής τους σε εσωτερικές εγκαταστάσεις.

Μέσα από έγγραφα, εγκυκλίους, συστάσεις και υποδείξεις προς τα μέλη της βοηθάει στη σωστή κατανόηση και εφαρμογή όλων των υποχρεώσεων που έχει ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ενώ χρησιμοποιεί μια πληθώρα τρόπων ώστε να ενημερώσεις το κοινό για τους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν στις εσωτερικές εγκαταστάσεις.

Σωματεία – Μέλη της ΠΟΣΕΗ

Μέλη της ΠΟΣΕΗ μπορούν να γίνουν όλες οι Επαγγελματικές Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ή Ενώσεις των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων οι οποίες λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Με τη σειρά τους μέλη στις Πρωτοβάθμιες Επαγγελματικές Οργανώσεις των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων μπορούν να γίνουν όσοι έχουν στην κατοχή τους άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) απαρτίζεται από 72 μέλη σε όλη την Ελλάδα και εκπροσωπούνται συνολικά 4.500 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εργοληπτών. Παρακάτω παραθέτουμε τις διευθύνσεις και τηλέφωνα των Σωματείων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα ή Νομό Ελλάδας.

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ελλάδας

Πανελλήνιο Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων – ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ

 • Αθήνα
 • Λεωνίδου 30,  10436
 • Email: panellinios.syndesmos@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 210 5228693

ΣΕΗ Περιφέρειας Αττικής

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πειραιά

 • Πειραιάς
 • Σαχτούρη 12, 18536
 • Email: seehp@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 210 4520080

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μεσογείων & Λαυρεωτικής

 • Κορωπί
 • Αναπαύσεως 15Α – Αντ. Δημητρίου, 19400
 • Email: info@seheml.g
 • Τηλέφωνο: 210 6624676

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νοτιοανατολικής Αττικής

 • Αργυρούπολη
 • Ύδρας 15, 16451
 • Email: sehna1976@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 210 9910861

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μεγάρων

 • Μέγαρα
 • 28ης Οκτωβρίου 28, 19100
 • Email: sehmegarwn@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22960 23020
Ποιον πάροχο θα πρέπει να εμπιστεύονται οι καταναλωτές στην Αττική;

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

ΣΕΗ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • Θεσσαλονίκη
 • Πλ. Αριστοτέλους 5, 54624
 • Email: seith@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 23467 10278

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Πιερίας

 • Κατερίνη
 • Π. Τσαλδάρη 20, 60100
 • Email: seinp1971@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 23510 22468

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Σερρών

 • Σέρρες
 • Νικ. Νικολάου 23, 62100
 • Email: sehserron@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 23210 22649

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βέροιας

 • Βέροια
 • Ήρας & Εμ. Ζάχου, 59100
 • Email: sehveria@yahoo.gr
 • Τηλέφωνο: 23310 23032

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Κιλκίς

 • Κιλκίς
 • Στενημάχου 2, 61100
 • Email: seh.kilkis@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 23410 28303

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Πέλλας

 • Έδεσσα
 • Πυθαγόρα 26, 58200
 • Email: sehpellas@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 23810 23200

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νάουσας & Περιχώρων

 • Νάουσα
 • Δημαρχείας 13, 59200
 • Email: tzikachi@hotmail.com
 • Τηλέφωνο: 23320 21900

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Αλεξάνδρειας & Περιχώρων

 • Αλεξάνδρεια
 • Δετσοπούλου 88, 59300
 • Email: makrigiannis2002@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 23330 27947

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Χαλκιδικής

 • Πολύγυρος
 • Χαλκιδική 63100
 • Email: sehxal@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 23710 23181
Ποιον πάροχο θα πρέπει να εμπιστεύονται οι καταναλωτές στη Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Μακεδονία;

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

ΣΕΗ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Αχαΐας

 • Πάτρα
 • Καραϊσκάκη 157, 26225
 • Email: info@wattpatras.gr
 • Τηλέφωνο: 26102 75293

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Αιτωλοακαρνανίας

 • Αγρίνιο
 • Γρ. Λιακατά 1 & Πεζ. Καζαντζή, 30131
 • Email: seh.agrinio@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 26410 28364

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων

 • Αίγιο
 • Βάλφουρ 12, 25100
 • Email: sehaigiou@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 26910 25755

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μεσολογγίου

 • Μεσολόγγι
 • Σπύρου Τρικούπη 33-35, 3020
 • Email: sei.mesologgi@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 26310 23772

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Αμαλιάδας

 • Αμαλιάδα
 • Επτανήσου 88, 27200
 • Email: sehamaliadas@yahoo.gr
 • Τηλέφωνο: 26220 23890

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ναυπακτίας & Δωρίδας

 • Ναύπακτος
 • Τζαβέλα 34, 30300
 • Email: proedrossh@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 26340 26770

ΣΕΗ Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Λάρισας

 • Λάρισα
 • Ασκληπιού 34, 41222
 • Email: hleklar@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 2410 254687

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Μαγνησίας

 • Βόλος
 • Π. Μελά 43 & 28ης Οκτωβρίου, 38333
 • Email: sehmagnesia@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 24210 30891

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Τρικάλων

 • Τρίκαλα
 • ΕΛ. Βενιζέλου 10, 42100
 • Email: sind.ilektr.trikalon@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 24310 25275

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Καρδίτσας

 • Καρδίτσα
 • Ανδρέα Παπανδρέου 31 & Κοραή, 43100
 • Email: oebekarditsas@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 24410 26055

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ελασσόνας

 • Ελασσόνα
 • Οικονόμου 5, 40200
 • Email: athalmpanis7@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 24930 22796

ΣΕΗ Περιφέρειας Κρήτης

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου

 • Ηράκλειο
 • Σ. Αναστασάκη 10, Μεσαμπελιές 71409
 • Email: info@shenh.gr
 • Τηλέφωνο: 28102 83784

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Χανίων

 • Χανιά
 • Λεωφ. Καζαντζάκη 55, Βαμβακόπουλο 73100
 • Email: info@shenx.gr
 • Τηλέφωνο: 28210 96005

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Ρεθύμνου

 • Ρέθυμνο
 • Θ. Κολοκοτρώνη 56, 74100
 • Email: info@shenr.gr
 • Τηλέφωνο: 28310 26489

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Λασιθίου Κρήτης

 • Άγιος Νικόλαος
 • Ρούσσου Καπετανάκη 2, 72100
 • Email: sehnl@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 28410 22945
Ποιον πάροχο θα πρέπει να εμπιστεύονται οι καταναλωτές στην Κρήτη;

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

ΣΕΗ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Μεσσηνίας

 • Καλαμάτα
 • Ιατροπούλου 1, 24100
 • Email: sehm@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 27210 25570

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Αργολίδας

 • Ναύπλιο
 • Μπουμπουλίνας 19, 21100
 • Email: sehargolida@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 27520 22968

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Κορινθίας

 • Κόρινθος
 • Ερμού 4, 20100
 • Email: seehkor@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 27410 26836

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηλέιας

 • Πύργος
 • Θεμιστοκλέους 24, 27131
 • Email: sehnhleias@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 26210 34257

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Αρκαδίας

 • Τρίπολη
 • Καλαμάτας 113, 22100
 • Email: sehnarkadia@yahoo.gr
 • Τηλέφωνο: 27102 23360

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Λακωνίας

 • Σπάρτη
 • Γκορτσολογου 24, 23100
 • Email: sehlakonias@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 27310 23447

ΣΕΗ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Εύβοιας

 • Χαλκίδα
 • Αρεθούσης 50, 34100
 • Email: sindilektroev@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22210 77750

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομών Φθιώτιδας & Ευρυτανίας

 • Λαμία
 • Ανθήλης 18, 35100
 • Email: shnfe1956@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22310 25445

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Θήβας

 • Θήβα
 • Πολυνείκους 15, 32200
 • Email: sehthivas@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22620 24759

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Λιβαδειάς

 • Λιβαδειά
 • Καραγιαννοπούλου 52, 32100
 • Email: sehliv@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22610 23667

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Φωκίδας & Αράχωβας

 • Άμφισσα
 • Ιωάννη Δελμούζου 20, 33100
 • Email: sehfokidasa@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22650 22468

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Λοκρίδας

 • Αταλάντη
 • 4ο χλμ. Αταλάντης – Σκάλας, 35200
 • Email: moterskamagis@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22330 80031

ΣΕΗ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Έβρου

 • Αλεξανδρούπολη
 • Αίνου 17, 68100
 • Email: shnevrou@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 25510 28169

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Καβάλας

 • Καβάλα
 • Μ. Αλεξάνδρου 27 Α΄, 65302
 • Email: seh.kavalas@hotmail.com
 • Τηλέφωνο: 25102 25092

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης

 • Ξάνθη
 • Μπρωκούμη 30Β’, 67100
 • Email: seeinx@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 25410 73600

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Ροδόπης

 • Κομοτηνή
 • Χ. Τρικούπη 18-20, 69100
 • Email: seehnr@hotmail.com
 • Τηλέφωνο: 25310 24476

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Δράμας

 • Δράμα
 • Διρφύος 3, 66132
 • Email: staikosantonios@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 25210 22568

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ορεστιάδας – Διδυμότειχου & Περιχώρων

 • Ορεστιάδα
 • Σωτηρίου Τσερκέζη 21, 68200
 • Email: sehordas@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 25520 71762

ΣΕΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Κοζάνης

 • Κοζάνη
 • Χαρ. Μεγδάνη 4, 50100
 • Email: seehnkoz@hotmail.com
 • Τηλέφωνο: 24610 22458

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Καστοριάς

 • Καστοριά
 • Αντιόχου 10, 52100
 • Email: sehkastorias@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 24675 02900

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Φλώρινας

 • Φλώρινα
 • Β. Δούκα-Καφέ «ΤΟΤΕ» Πρεσπών 8, 53100
 • Email: dogoulisd@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 23850 23796

ΣΕΗ Περιφέρειας Ηπείρου

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ιωαννίνων – Ηπείρου

 • Ιωάννινα
 • 28ης Οκτωβρίου 19, 45444
 • Email: info@sehe-epirus.gr
 • Τηλέφωνο: 26510 30105

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Άρτας

 • Άρτα
 • Περιφερειακή οδός 90, 47100
 • Email: sehenartas@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 26810 26736

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Πρέβεζας

 • Πρέβεζα
 • Δωδώνης 40, 48100
 • Email: sehpreveza@yahoo.gr
 • Τηλέφωνο: 26820 24911

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσπρωτίας

 • Ηγουμενίτσα
 • 28ης Οκτωβρίου 13, 46100
 • Email: seheth85@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 26650 25200

ΣΕΗ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Κέρκυρας

 • Κέρκυρα
 • Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, 49100
 • Email: corfuhle@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 26610 25567

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Ζακύνθου

 • Ζάκυνθος
 • Αντωνίου Μακρή 3, 29100
 • Email: sehzante@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 2695048275

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Κεφαλληνίας

 • Αργοστόλι
 • Σπ. Λουκάτου 9, 28100
 • Email: epowerkefalonia@yahoo.gr
 • Τηλέφωνο: 26710 22859

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Λευκάδας – Βόνιτσας

 • Λευκάδα
 • Καραβέλα 24, 31100
 • Email: sund32@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 26450 25135

ΣΕΗ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Δωδεκανήσου

 • Ρόδος
 • Παλαιών Πατρών Γερμανού, 85132 (Εμπορικό Κέντρο Φωκιαλη)
 • Email: info@sehd12.gr
 • Τηλέφωνο: 22410 28028

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Κυκλάδων

 • Σύρος
 • Σάκη Καράγιωργα 13, 84100
 • Email: sehkykladon@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22810 86688

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου

 • Κως
 • Μαρμαρώτο, 85300
 • Email: swm.hl.kws@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22420 22140

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νάξου

 • Νάξος
 • Χώρα Νάξου, 84300
 • Email: s.e.h.naxou@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22850 24328

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Καλύμνου

 • Κάλυμνος
 • Καλαμιώτισσα, 85200
 • Email: traos2@yahoo.com
 • Τηλέφωνο: 22430 29579

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Θήρας

 • Θήρα (Σαντορίνη)
 • Ευθεία Φυρών-Πύργου, 84700
 • Email: seithsan@yahoo.com
 • Τηλέφωνο: 22860 28328

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πάρου – Αντιπάρου

 • Παροικιά Πάρου
 • Ποτάμι Αγ. Άννας, 84400
 • Email: sehpar@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22840 23025

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μυκόνου

 • Μύκονος
 • Περιοχή Κλούβας, 84600
 • Email: mpaltasm@yahoo.gr
 • Τηλέφωνο: 2289 27541

ΣΕΗ Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Λέσβου

 • Μυτιλήνη
 • Χίου 2, 81100
 • Email: sehles81@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22510 25713

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χίου

 • Χίος
 • Σκαραμαγκά & Ανδρέα Λοϊζου 6, 82100
 • Email: sehchiou@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 22710 42284

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Σάμου

 • Μαλαγάρι Σάμου
 • ΤΘ Α18,  83100
 • Email: seisamou@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22730 24056

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Λήμνου

 • Λήμνος – Μύρινα
 • Λ. Δημοκρατίας 56, 81400
 • Email: sehlimnos@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22540 24083

Σωματείο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ικαρίας

 • Ικαρία
 • Αγ. Κήρυκος, 83300
 • Email: apiroudi@gmail.com
 • Τηλέφωνο: 22750 23349

 

** Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Π.Ο.Σ.Ε.Η. που ίσχυαν μέχρι τις 12.05.2024

 

Χρήσιμα άρθρα για ηλεκτρολόγους

Ηλεκτρολόγοι Εναερίτες
Αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών
Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάστη Ηλεκτρολόγου

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!