Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.)

Οριακή Τιμή Συστήματος - Ρήτρα αναπροσαρμογής
Μάθε την κάθε λεπτομέρεια για το Ο.Τ.Σ. (Οριακή Τιμή Συστήματος)

Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κατανάλωσης ρεύματος ειδικά τις περιόδους που υπάρχει μεγάλη ζήτηση (Χειμώνα και Καλοκαίρι). Κατά συνέπεια, ο ΛΑΓΗΕ (κρατική εταιρεία) εισάγει ρεύμα από άλλες χώρες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή χονδρικής προς στους προμηθευτές ρεύματος.

Λίγοι είναι οι καταναλωτές που γνωρίζουν τι είναι η ρήτρα ΟΤΣ, ή Οριακή Τιμή Συστήματος. Εκτός της ΔΕΗ (όπου δεν εφαρμόζει την Ο.Τ.Σ.), όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι  (η Protergia, η Solar Energy, το Φυσικό Αέριο, η ΒΙΕΝΕΡ, η ΕΛΤΑ Ενέργεια, η NRG, η Watt & Volt,  η Volton, o Ήρων, η ZeniΘ, η Elpedison, η ΟΤΕ Estate, η Volterra, η Nova Energy, η ΚΕΝ, η ΕΛΙΝΟΙΛ, η We Energy, η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ κ.ά.) όταν δεν έχουν την ρήτρα Ο.Τ.Σ. (ρήτρα αναπροσαρμογής) στα προγράμματά τους, συνήθως χρεώνουν υψηλότερο πάγιο και υψηλότερη τιμή κιλοβατώρας!

Αυτό που χρειάζεται οπότε είνα να βρεις τον Πάροχο με τη μεγαλύτερη απορρόφηση της Ρήτρας Ο.Τ.Σ.

Βρες Πάροχο για Ρεύμα χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!

Τι είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.)

Πρώτα από όλα πρέπει γνωρίζουμε ότι η “Ρήτρα ΟΤΣ” και η “Ρήτρα Αναπροσαρμογής” είναι ένα και το αυτό!

Η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι η χονδρική τιμή που αγοράζουν οι εναλλακτικοί πάροχοι την ηλεκτρική ενέργεια πριν την πουλήσουν στους καταναλωτές. Η τιμή βγαίνει από έναν αλγόριθμο που υπολογίζει την προσφορά και τη ζήτηση. Το ρίσκο της επένδυσης των προμηθευτών ρεύματος μεταφέρεται στο λογαριασμό του καταναλωτή. Εάν κάτι δεν πάει καλά τότε καλούμαστε να πληρώσουμε την διαφορά. Στην αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να ωφεληθούμε από την χαμηλή τιμή ρεύματος και να έχουμε οικονομικό τιμολόγιο. Η χονδρική τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος ορίζεται κάθε μήνα από τον ΛΑΓΗΕ και ανακοινώνεται σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πριν δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού ΟΤΣ θα πρέπει να πούμε ότι η 1 MWh ισούται με 1000 kWh.

Πως χρεώνεται η ρήτρα Ο.Τ.Σ.  (Ρήτρα Αναπροσαρμογής)

Εφόσον το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει περιλαμβάνει ρήτρα ΟΤΣ (ή ρήτρα αναπροσαρμογής) θα πρέπει να δούμε την ανώτερη και την κατώτερη τιμή που έχει ορίσει ο πάροχος. Ας υποθέσουμε ότι η κατώτερη τιμή είναι 45 €/MWh και η ανώτερη 60 €/MWh. Στην περίπτωση που στο τετράμηνο η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος είναι μεταξύ της ζώνης των 45 €/MWh και 60 €/MWh  τότε δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση ή πίστωση στον λογαριασμό μας.

Εάν η μέση ΟΤΣ είναι εκτός της ζώνης τιμών που μας έχει δώσει ο εναλλακτικός πάροχος τότε θα δούμε διαφορά στο λογαριασμό μας είτε με θετικό πρόσημο είτε με αρνητικό. Έτσι, η ζήτηση για φθηνό ρεύμα από τον καταναλωτή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη την χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής.

Πόσο χρεώνεται η Οριακή Τιμή Συστήματος

Ας υποθέσουμε ότι η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος στο τετράμηνο είναι  67 €/MWh. Από την άλλη εμείς καταναλώσαμε στο συγκεκριμένο τετράμηνο 1.500 kWh δηλαδή 1,5 MWh.

Για να βρούμε ποια θα είναι η χρέωση στον λογαριασμό μας θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη άνω τιμή που μας έχει δώσει ο πάροχος (60 €/MWh) από την μέση ΟΤΣ (67 €/MWh). Την διαφορά αυτή θα την πολλαπλασιάσουμε με την κατανάλωση που είχαμε αφού πρώτα την μετατρέψουμε σε  MWh  (1.500 kWh=1,5MWh).

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές που έχουμε στο παράδειγμα το επιπλέον ποσό που θα πληρώσουμε για το συγκεκριμένο τετράμηνο είναι:

(67 – 60) Χ 1,5 =10,5 ευρώ.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο βρίσκουμε την διαφορά στην περίπτωση που η μέση ΟΤΣ είναι πιο χαμηλή από το κατώτερο όριο που μας έχει δώσει ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Βρες Πάροχο με μεγάλη απορρόφηση της Ρήτρας Ο.Τ.Σ. με τη βοήθεια του Πανελλήνιου Ηλεκτρικού Ρεύματος!

Βρες Πάροχο για Ρεύμα χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εύρος της ζώνης, όπως και η ανώτερη ή κατώτερη τιμή του ΟΤΣ διαφέρει από πάροχο σε πάροχο. Επίσης μπορεί να διαφέρει και μεταξύ συμβάσεων του ίδιου προμηθευτή που έχουν υπογραφεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (2016 – 2021)

Τα παρακάτω στοιχεία με τις μέσες τιμές Ο.Τ.Σ. ανά μήνα και έτος προέρχονται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2016

Ιανουάριος 48,76€/Μwh
Φεβρουάριος 43,92€/Μwh
Μάρτιος 40,78€/Μwh
Απρίλιος 38,97€/Μwh
Μάιος 41,25€/Μwh
Ιούνιος 41,31€/Μwh
Ιούλιος 42,60€/Μwh
Αύγουστος 39,07€/Μwh
Σεπτέμβριος 39,94€/Μwh
Οκτώβριος 43,17€/Μwh
Νοέμβριος 43,11€/Μwh
Δεκέμβριος 51,09€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2017

Ιανουάριος 74,59€/Μwh
Φεβρουάριος 56,22€/Μwh
Μάρτιος 46,22€/Μwh
Απρίλιος 44,57€/Μwh
Μάιος 45,73€/Μwh
Ιούνιος 51,32€/Μwh
Ιούλιος 52,54€/Μwh
Αύγουστος 50,56€/Μwh
Σεπτέμβριος 53,06€/Μwh
Οκτώβριος 54,88€/Μwh
Νοέμβριος 70,45€/Μwh
Δεκέμβριος 56,19€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2018

Ιανουάριος 53,49€/Μwh
Φεβρουάριος 51,64€/Μwh
Μάρτιος 44,27€/Μwh
Απρίλιος 50,35€/Μwh
Μάιος 56,32€/Μwh
Ιούνιος 60,69€/Μwh
Ιούλιος 64,42€/Μwh
Αύγουστος 63,83€/Μwh
Σεπτέμβριος 67,06€/Μwh
Οκτώβριος 71,40€/Μwh
Νοέμβριος 69,30€/Μwh
Δεκέμβριος 71,25€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2019

Ιανουάριος 75,28€/Μwh
Φεβρουάριος 69,01€/Μwh
Μάρτιος 59,87€/Μwh
Απρίλιος 62,40€/Μwh
Μάιος 65,91€/Μwh
Ιούνιος 68,14€/Μwh
Ιούλιος 62,14€/Μwh
Αύγουστος 64,02€/Μwh
Σεπτέμβριος 60,91€/Μwh
Οκτώβριος 63,32€/Μwh
Νοέμβριος 55,35€/Μwh
Δεκέμβριος 59,68€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2020

Ιανουάριος 58,38€/Μwh
Φεβρουάριος 49,23€/Μwh
Μάρτιος 43,65€/Μwh
Απρίλιος 28,51€/Μwh
Μάιος 34,27€/Μwh
Ιούνιος 34,04€/Μwh
Ιούλιος 41,13€/Μwh
Αύγουστος 46,13€/Μwh
Σεπτέμβριος 46,62€/Μwh
Οκτώβριος 47,22€/Μwh
Νοέμβριος 52,66€/Μwh
Δεκέμβριος 58,39€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2021

Ιανουάριος 52,52€/Μwh
Φεβρουάριος 50,36€/Μwh
Μάρτιος 57,64€/Μwh
Απρίλιος 64,17€/Μwh
Μάιος 63,16€/Μwh
Ιούνιος 83,47€/Μwh
Ιούλιος 101,86€/Μwh
Αύγουστος 121,72/Μwh

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!